Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6547TC/CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Quách Đức Pháp
Ngày ban hành: 15/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6547 TC/CST
V/v xử lý thuế NK thiết bị, vật tư

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2004

 

Kính gửi: Tổng Công ty tàu thuỷ Việt Nam

Bộ Tài chính nhận được công văn số 743 CNT/KD-ĐN ngày 3 tháng 6 năm 2004 của Tổng Công ty tàu thuỷ Việt Nam đề nghị hướng dẫn về thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để phục vụ đóng tàu xuất khẩu của Nhà máy đóng tàu Sông Cấm. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Thuế nhập khẩu: theo quy định tại Quyết định số 1420/QĐ-TTg ngày 2 tháng 11 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án phát triển Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010, Thông tư số 115/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn các chính sách ưu đãi theo Quyết định số 1420/QĐ-TTg thì đối với nguyên vật liệu, bán thành phẩm nhập khẩu của các doanh nghiệp thuộc Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam để phục vụ cho việc đóng tàu mà trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất không đạt yêu cầu tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định được miễn thuế nhập khẩu đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2010.

Riêng đối với nguyên vật liệu nhập khẩu (phải nộp thuế) phục vụ cho việc đóng tàu xuất khẩu: căn cứ Nghị định số 54/CP ngày 28 tháng 8 năm 1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ, Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 1998 của Bộ Tài chính thì đối với hàng là vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu được hoàn thuế tương ứng với tỷ lệ xuất khẩu thành phẩm. Thời hạn nộp thuế đối với vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu là 9 tháng (được tính tròn là 275 ngày theo lịch) kể từ ngày đối tượng nộp thuế nhận được thông báo thuế chính thức của cơ quan Hải quan về số thuế phải nộp. Đối với một số trường hợp đặc biệt do chu kỳ sản xuất, dự trữ vật tư, nguyên liệu của doanh nghiệp dài hơn 9 tháng như đóng tàu, thuyền... thì thời hạn nộp thuế có thể được hơn 9 tháng. Doanh nghiệp có văn bản giải trình để Bộ Tài chính xem xét, quyết định từng trường hợp cụ thể.

Trường hợp doanh nghiệp thực xuất khẩu trong thời hạn 9 tháng (hoặc hơn 9 tháng) như nêu trên thì không phải nộp thuế nhập khẩu tương ứng với số hàng thực tế xuất khẩu. Nếu quá thời hạn 9 tháng (hoặc hơn 9 tháng) nêu trên doanh nghiệp chưa xuất khẩu thì phải tạm nộp thuế nhập khẩu và khi có sản phẩm xuất khẩu sẽ được hoàn lại số thuế nhập khẩu tương ứng với số hàng thực tế xuất khẩu.

2. Thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Luật thuế giá trị gia tăng, Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ; Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2003 của Bộ Tài chính thì:

- Vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng tiêu thụ trong nước thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng.

- Vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu thuộc diện không chịu thuế giá trị gia tăng.

Bộ Tài chính trả lời để Tổng Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam biết và hướng dẫn các đơn vị liên quan thực hiện.

 

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Quách Đức Pháp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6547 TC/CST ngày 15/06/2004 của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế nhập khẩu thiết bị, vật tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.249

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.165.64
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!