Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6523TC/CST Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung
Ngày ban hành: 31/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6523TC/CST
V/v: Thuế nhập khẩu đối với lô hàng ôtô chuyển đổi Mục đích sử dụng

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2005

Kính gửi:

Công ty liên doanh vận tải và sửa chữa Đồng Nai
228/3 quốc lộ 13, phường 26, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 01-02BTL ngày 18/2/2005 của Công ty liên doanh vận tải và sửa chữa Đồng Nai về việc hướng dẫn tính thuế đối với lô hàng ô tô chuyển đổi mục đích sử dụng, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo các quy định tại các Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế GTGT thì: trường hợp xe ô tô đã được miễn thuế, chuyển đổi mục đích sử dụng phải thực hiện truy thu số thuế nhập khẩu đã được miễn trước đây trên cơ sở giá trị còn lại của hàng hóa tính theo thời gian sử dụng là lưu lại Việt Nam quy định tại Điểm 1.1.2.3.4, Mục II, phần B Thông tư số 87/2004/TT-BTC ngày 31/8/2004 của Bộ Tài chính. Do số ô tô của Công ty liên doanh vận tải và sửa chữa Đồng Nai nhập khẩu tại thời điểm trước khi thực hiện Luật thuế GTGT và Luật thuế TTĐB nên đến nay khi nhượng bán tại Việt Nam Công ty chỉ phải kê khai nộp thuế GTGT (thuế suất thuế GTGT 10%, giá tính thuế GTGT: giá bán chưa có thuế GTGT, thủ tục kê khai nộp thuế GTGT theo quy định tại Mục II, phần C Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính) và không phải kê khai nộp thuế TTĐB.

Bộ Tài chính trả lời để Công ty liên doanh vận tải và sửa chữa Đồng Nai biết và liên hệ trực tiếp với cơ quan Hải quan (nơi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng) để được xử lý cụ thể.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCHQ, TCT;
- Lưu: VP(2), CST (2).

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6523 TC/CST của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tính thuế đối với lô hàng ô tô chuyển đổi mục đích sử dụng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.396

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.9.151
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!