Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6509/TCHQ/KTTT ngày 19/12/2003 của Tổng cục Hải quan về việc trả lời khiếu nại

Số hiệu: 6509/TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 19/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6509/TCHQ/KTTT
V/v trả lời khiếu nại

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Hải Phòng
- Công ty thương mại và dịch vụ tổng hợp Hà Nội
 (C4 Giảng Võ Ba Đình - Hà Nội)

Tổng Cục Hải quan nhận được công văn số 561/2003/TM-KDII-CV ngày 26/11/2003 của Công ty thương mại và dịch vụ Tổng hợp Hà Nội về việc: Đề nghị miễn phạt chậm nộp thuế, Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 14 Nghị định số 60/2002/NĐ-CP ngày 06/6/2002, Điều 9 Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ.
Căn cứ công văn số 1889/TCHQ-KTTT ngày 28/4/2003 của Tổng Cục Hải quan về trình tự giải quyết khiếu nại về thuế của doanh nghiệp.
Để giải quyết khiếu nại theo đúng trình tự quy định, Tổng Cục Hải quan chuyển toàn bộ hồ sơ của công ty để Cục trưởng Cục Hải quan Hải Phòng xem xét trả lời theo quy định.

Tổng Cục Hải quan thông báo để công ty, cục Hải quan Hải Phòng biết và thực hiện.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỜNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
 KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6509/TCHQ/KTTT ngày 19/12/2003 của Tổng cục Hải quan về việc trả lời khiếu nại

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.046
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.245.126