Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6489/TCHQ-GSQL về địa điểm kiểm tra hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6489/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 01/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6489/TCHQ-GSQL
V/v địa điểm kiểm tra hàng hóa

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kontum

Trả lời công văn số 651/HQGLKT-NV ngày 13/10/2010 Cục Hải quan Gia Lai - Kontum về việc công nhận địa điểm kiểm tra hàng hóa nhập khẩu tại nơi sản xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 62 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính về địa điểm kiểm tra là chân công trình, nhà máy, xí nghiệp, nơi sản xuất:

- Chân công trình hoặc kho của công trình: Là nơi tập kết thiết bị, máy móc, vật tư nhập khẩu để xây dựng nhà máy, công trình.

- Nơi sản xuất: Là nhà máy, xí nghiệp sản xuất của doanh nghiệp (áp dụng đối với mặt hàng xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu riêng về bảo quản, đóng gói, vệ sinh, công nghệ, an toàn).

Theo đó, thì lô hàng nhập khẩu gỗ tròn, gỗ xe … không có yêu cầu riêng về bảo quản, đóng gói, vệ sinh, công nghệ, an toàn nên không đủ điều kiện để Cục Hải quan Gia Lai - Kontum quyết định công nhận địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa tại nơi sản xuất của Công ty.

Tổng cục Hải quan ghi nhận đề xuất của Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kontum để xem xét trong quá trình sửa đổi Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính và các văn bản pháp luật liên quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kontum biết thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6489/TCHQ-GSQL về địa điểm kiểm tra hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.831

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.215.77.193