Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6468/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với đồ vật dụng của Cơ quan Đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Việt Nam và hành lý cá nhân của thành viên cơ quan này do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6468/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 29/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 6468/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan đối với đồ vật dụng của Cơ quan Đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Việt Nam và hành lý cá nhân của thành viên cơ quan này

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Công ty TNHH Tiếp vận xuyên Thái Bình Dương

Trả lời công văn số 68/VP-TPL ngày 15/10/2009 của Công ty TNHH Tiếp vận xuyên Thái Bình Dương về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ các Điều 39, 40, 41, 42 Chương IV Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan Đại diện Ngoại giao, cơ quan Lãnh sự và cơ quan Đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Việt Nam ngày 23/8/1993, Chương II Nghị định số 73-CP ngày 30/7/1994 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh dẫn trên và Điều 38 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan khi thực hiện thủ tục hải quan đối với đồ vật dùng cho cơ quan Đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Việt Nam và đồ vật, hành lý của thành viên cơ quan này thì cơ quan Hải quan thực hiện quyền ưu đãi, miễn trừ cho cơ quan Đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Việt Nam và thành viên cơ quan này.

Trường hợp đồ vật, hành lý của thành viên cơ quan Đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Việt Nam, cụ thể là thành viên của các tổ chức của Liên hợp quốc như UNDP, FAO… mang chứng minh thư công vụ mà mặt sau được Cục Lễ tân Nhà nước – Bộ Ngoại giao Việt Nam ghi: “Người mang chứng minh thư này được hưởng các quyền ưu đãi, miễn trừ quy định tại Pháp lệnh về quyền ưu đãi miễn trừ dành cho cơ quan Đại diện Ngoại giao, cơ quan Lãnh sự và cơ quan Đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Việt Nam năm 1993” cũng được hưởng ưu đãi miễn trừ, miễn kiểm tra thực tế; trừ trường hợp có cơ sở xác đáng để khẳng định hành lý đó chứa đựng những đồ vật bị pháp luật Việt Nam cấm nhập khẩu hoặc cấm xuất khẩu hoặc những vật dụng bị quản lý theo tiêu chuẩn định lượng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6468/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với đồ vật dụng của Cơ quan Đại diện của Tổ chức Quốc tế tại Việt Nam và hành lý cá nhân của thành viên cơ quan này do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.179

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243