Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6449/TCHQ-KTTT ngày 17/12/2003 của Tổng cục Hải quan về việc bù trừ tiền thuế

Số hiệu: 6449/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 17/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6449/TCHQ-KTTT
V/v bù trừ tiền thuế

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Công ty TNHH Quý Hải
 (Số 318 Đà Nằng, Hải An, Hải Phòng)
 - Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 - Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 109/CVHQ ngày 24/11/2003 của Công ty TNHH Quý Hải về việc xin được bù trừ tiền thuế nhập khẩu từ Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về nộp thuế tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng, Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ quyết định hoàn thuế số 1085/QĐ-H.T ngày 17/11/2003 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; căn cứ công văn số 4466/TCHQ-KTTT ngày 15/9/2003 của Tổng Cục Hải quan về việc phối hợp hoàn và nợ thuế, nếu tại Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu đơn vị không còn nợ thuế và số tiền thuế nhập khẩu được hoàn trên chưa khấu trừ cho tờ khai nào và chuyển xác nhận đó cho Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Cục Hải quan thành phố Hải Phòng căn cứ xác nhận của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và hồ sơ xin được bù trừ tiền thuế hàng nhập khẩu của Công ty TNHH Quý Hải tiến hành bù trừ tiền thuế nhập khẩu và số còn nợ thuế nhập khẩu theo đúng quy định tại Thông tư số 68/2001/TT-BTC ngày 24/8/2001 của Bộ Tài chính, đồng thời gửi quyết định bù trừ cho Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để theo dõi và thanh khoản.

Tổng Cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Quý Hải biết và liên hệ trực tiếp với Cục Hải quan Bà Rịa - Vũng Tàu, Cục Hải quan Hải Phòng để được giải quyết cụ thể. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về Tổng Cục Hải quan (Vụ Kiểm tra thu thuế XNK) để được hướng dẫn thêm.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
 PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6449/TCHQ-KTTT ngày 17/12/2003 của Tổng cục Hải quan về việc bù trừ tiền thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.190
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45