Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 64/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với hàng xăng dầu tạm nhập, tái xuất do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 64/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Vũ Thị Mai
Ngày ban hành: 06/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 64/TCT-CS
V/v: thuế GTGT đ/v hàng xăng dầu tạm nhập, tái xuất.

Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Định

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 4908/CT-TT.HT ngày 06/09/2010 của Cục Thuế tỉnh Bình Định về việc kê khai thuế GTGT đối với hàng xăng dầu tạm nhập, tái xuất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 20 mục II, phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT quy định: “Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam, hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu … thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT”.

Điểm 1.9 Mục I Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên quy định: “Đối với hoạt động đại lý, môi giới mua bán hàng hóa và dịch vụ, ủy thác xuất nhập khẩu hưởng tiền công hoặc tiền hoa hồng, giá tính thuế là tiền công, tiền hoa hồng thu được từ các hoạt động này chưa có thuế GTGT”.

Điều 2 Quy chế kinh doanh xăng dầu tạm nhập tái xuất ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BCT ngày 03/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định: “Tạm nhập tái xuất xăng dầu là việc thương nhân Việt Nam làm thủ tục nhập khẩu xăng dầu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu xăng dầu ra khỏi Việt Nam hoặc bán cho thương nhân thuộc các khu vực hải quan riêng trên lãnh thổ Việt Nam như khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất, khu bảo thuế, khu thương mại – công nghiệp và các khu vực kinh tế khác được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trong đó quy định quan hệ mua bán trao đổi hàng hóa giữa các khu vực này với nội địa là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu, trừ trường hợp Thủ tướng Chính phủ có quy định khác.

Điều 3 Quy chế kinh doanh xăng dầu tạm nhập tái xuất ban hành kèm theo Quyết định số 01/2008/QĐ-BCT ngày 03/01/2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định: “Việc thương nhân Việt Nam làm thủ tục nhập khẩu xăng dầu vào Việt Nam để bán cho các đối tượng sau đây cũng được áp dụng các quy định về kinh doanh tạm nhập tái xuất tại Quy chế này: 2. Tàu biển nước ngoài cập cảng Việt Nam, tàu biển Việt Nam chạy tuyến quốc tế”.

Trường hợp Công ty Xăng Dầu Bình Định nhập xăng dầu theo diện tạm nhập, tái xuất, sau đó ủy quyền cho Chi nhánh Công ty CP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam tại Bình Định để Chi nhánh làm đại lý bao tiêu bán dầu tái xuất cho tàu biển Việt Nam chạy tuyến quốc tế. Khi Chi nhánh xuất hóa đơn GTGT cho tàu biển Việt Nam chạy tuyến quốc tế và thu tiền theo hóa đơn này, giá xuất bán bằng giá mua cộng lãi định mức do Công ty Xăng dầu Bình Định quy định. Căn cứ theo quy định trên:

- Xăng dầu xuất bán trong trường hợp này là hàng hóa tạm nhập, tái xuất, thuộc diện không chịu thuế GTGT.

- Khi Công ty Xăng Dầu Bình Định xuất hóa đơn cho Chi nhánh Công ty CP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam tại Bình Định và khi Chi nhánh Công ty xuất hóa đơn cho chủ tàu biển, hóa đơn ghi rõ là hàng hóa tạm nhập, tái xuất không chịu thuế GTGT, giá trên hóa đơn ghi theo giá bên mua phải trả cho bên bán. Công ty Xăng Dầu Bình Định và đại lý của Công ty phải theo dõi, quản lý, thanh toán, quyết toán nguồn xăng dầu tạm nhập, tái xuất ngoài nguồn xăng dầu kinh doanh, có đủ thủ tục hợp đồng đại lý, giấy phép hàng hóa tạm nhập, tái xuất theo quy định của cơ quan Hải quan.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Định được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế - TCT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 64/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với hàng xăng dầu tạm nhập, tái xuất do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.659

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.55.22
server250