Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6358/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 13/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6358/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế đối với hàng hóa gia công tại khu phi thuế quan

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 6481/HQHP-TXNK ngày 18/10/2012 của Cục Hải quan Hải Phòng về việc vướng mắc chính sách thuế đối với hàng hóa gia công tại khu phi thuế quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm e.2 Khoản 3 Điều 45, Khoản 2 Điều 96, điểm b Khoản 4 Điều 101, Khoản 16 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010; Điều 28 Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011; khoản 3 Điều 20 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính; thì chính sách thuế đối với hàng hóa do doanh nghiệp chế xuất nhận gia công cho doanh nghiệp nội địa đã được quy định rõ ràng, cụ thể, không có mâu thuẫn gây vướng mắc trong thực hiện.

Do vậy, đề nghị Cục Hải quan Hải Phòng rà soát, kiểm tra và tổ chức thực hiện đúng quy định về thủ tục hải quan, và chính sách thuế đối với nguyên liệu đưa vào khu phi thuế quan để gia công, tránh lợi dụng chính sách hoàn thuế GTGT và thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục GSQL;
- Lưu: VT; TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6358/TCHQ-TXNK ngày 13/11/2012 về chính sách thuế đối với hàng hóa gia công tại khu phi thuế quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.685

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.83.132
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!