Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6354/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 26/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 6354/TCHQ-GSQL
V/v tham gia ý kiến giải quyết vụ việc

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Công an tỉnh Vĩnh Phúc

Trả lời công văn số 130/CV-QLTT ngày 7/10/2010 của Quý cơ quan đề nghị cho ý kiến chuyên môn để giải quyết vụ việc liên quan đến việc xử lý 36.296 cuộn chỉ may công nghiệp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về thủ tục đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ: Thực hiện theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; khoản 3 Điều 33 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ; Điều 41 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính; khoản VIII mục II Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 4/12/2008 của Bộ Tài chính, Điều 9 Thông tư số 74/2010/TT-BTC ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Quý cơ quan căn cứ các quy định nêu trên để xem xét theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan trả lời để Quý cơ quan được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03 b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6354/TCHQ-GSQL ngày 26/10/2010 tham gia ý kiến giải quyết vụ việc do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.207

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.172.123
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!