Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6352/TCHQ-KTSTQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 13/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6352/TCHQ-KTSTQ
V/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách qua hoạt động KTSTQ đến cuối năm 2012

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi:

- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Cục Kiểm tra sau thông quan.

 

Triển khai chỉ đạo của Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính và chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tại Thông báo số 4359/TB-TCHQ ngày 18/8/2012, giao lực lượng kiểm tra sau thông quan “phấn đấu đến cuối năm 2012 chỉ tiêu thu ngân sách từ hoạt động kiểm tra sau thông quan tăng gấp 2 lần so với năm 2011 (đạt 1.024 tỷ đồng)”, lực lượng Kiểm tra sau thông quan trong toàn ngành Hải quan đã tích cực triển khai nhiều giải pháp, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tính đến ngày 08/11/2012, toàn lực lượng Kiểm tra sau thông quan đã hoàn thành kiểm tra và ra quyết định ấn định thuế vượt chỉ tiêu thu năm 2012, nhưng thực tế đã thu vào ngân sách chỉ đạt 65,75% so với số thuế đã ấn định.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách qua hoạt động kiểm tra sau thông quan từ nay đến cuối năm 2012, Tổng cục yêu cầu các đơn vị thực hiện:

1. Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

1.1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan và các biện pháp đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2012, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu thu qua công tác kiểm tra sau thông quan mà Tổng cục hải quan đã giao cho các đơn vị.

1.2. Đối với các cuộc kiểm tra sau thông quan đã ban hành Quyết định ấn định thuế, Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, yêu cầu các đơn vị cần tích cực bằng nhiều biện pháp đôn đốc doanh nghiệp nộp đủ số tiền thuế đã ấn định vào Ngân sách Nhà nước.

1.3. Đối với các cuộc kiểm tra sau thông quan đang tiến hành, yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Kiểm tra sau thông quan khẩn trương hoàn tất xử lý kết luận, nhanh chóng củng cố hồ sơ, căn cứ pháp lý, mời doanh nghiệp làm việc, để ban hành Quyết định ấn định thuế và xử lý vi phạm (nếu có).

1.4. Tập hợp những vướng mắc trong quá trình kiểm tra sau thông quan gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Kiểm tra sau thông quan) để được hướng dẫn xử lý kịp thời.

2. Cục Kiểm tra sau thông quan:

2.1. Theo dõi sát sao công tác kiểm tra sau thông quan, đánh giá khả năng hoàn thành nhiệm vụ của từng đơn vị (số thuế quyết định ấn định, xử phạt; số thuế và phạt thực thu nộp ngân sách) để tham mưu cho Lãnh đạo Tổng cục có chỉ đạo kịp thời.

2.2. Chủ động tổng hợp, phân tích những khó khăn, vướng mắc về nghiệp vụ kiểm tra sau thông quan của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, tích cực phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Tổng cục và của Bộ để hướng dẫn, tháo gỡ kịp thời.

Tổng cục thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c TCT Nguyễn Ngọc Túc (để b/cáo);
- Lưu: VT, KTSTQ (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6352/TCHQ-KTSTQ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách qua hoạt động kiểm tra sau thông quan đến cuối ngày 13/11/2012 do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.382

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!