Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 633/CV-NN-ĐPB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Lê Hưng Quốc
Ngày ban hành: 25/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 633/CV-NN-ĐPB
V/v nhập khẩu phân bón Hữu cơ Dynamic Lifter

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty TNHH Quốc tế Đức & Việt

Phúc đáp Công văn số 025/2004 ngày 16 tháng 5 năm 2004 của Quý Công ty về việc xin nhập khẩu loại phân bón hữu cơ Dynamic Lifter vào Việt Nam, Cục Nông nghiệp có ý kiến như sau:

1. Loại phân bón Hữu cơ Dynamic Lifter đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận là tiến bộ kỹ thuật mới tại Quyết định số 1284 QĐ/BNN-KHCN ngày 14 tháng 01 năm 1999 và được đưa vào Danh mục phân bón được phép sản xuất và kinh doanh ở Việt Nam tại Quyết định số 12/2000/QĐ/BNN-KHCN ngày 15 tháng 02 năm 2000.

2. Công ty TNHH Quốc tế Đức & Việt có quyền nhập khẩu, kinh doanh loại phân bón trên theo nhu cầu.

3. Khi kinh doanh loại phân bón trên Công ty phải thực hiện đúng Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 7 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón và Quyết định số 100/2003/QĐ-BNN của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý phân bón; Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005; Thông tư số 62/2001/TT-BNN ngày 5 tháng 6 năm 2001 hướng dẫn việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thuộc diện quản lý chuyên ngành nông nghiệp theo Quyết định trên và các quy định pháp luật có liên quan của Nhà nước Việt Nam.

4. Công ty thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng loại phân bón trên tại Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hồ Chí Minh.

 

CỤC TRƯỞNG CỤC NÔNG NGHIỆP
Lê Hưng Quốc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 633/CV-NN-ĐPB ngày 25/05/2004 ngày 25/05/2004 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc nhập khẩu phân bón hữu cơ Dynamic Lifer

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.941

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!