Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6318/TCHQ-TXNK về phí xếp dỡ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6318/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 22/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6318/TCHQ-TXNK
V/v phí xếp dỡ

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

Công ty TNHH chế biến bột mỳ Mêkông.
(KCN Phú Mỹ I, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

 

Tiếp theo Công văn số 5838/TCHQ-TXNK ngày 05/10/2010 trả lời vướng mắc của Quý Công ty về phí xếp dỡ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Cơ sở pháp lý để cộng phí xếp, dỡ tại cảng đến vào trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu:

- Căn cứ quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 13 Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007: “Chi phí vận tải, bốc hàng, dỡ hàng, chuyển hàng có liên quan đến việc vận chuyển đến cửa khẩu nhập”.

- Căn cứ điểm b khoản 2, Điều 13 Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007: Chi phí không phải cộng vào trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu phải là các chi phí vận chuyển, bảo hiểm trong nội địa phát sinh sau khi nhập khẩu.

- Căn cứ Điểm g, khoản 2, mục VII, phần II Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008: “Chi phí vận chuyển và mọi chi phí khác có liên quan trực tiếp đến vận chuyển hàng nhập khẩu đến địa điểm nhập khẩu, như chi phí bốc, dỡ, xếp và chuyển hàng…”

Đối chiếu các quy định nêu trên với trường hợp của doanh nghiệp thì phí THC (bao gồm cả phí xếp, dỡ, chuyển hàng tại cảng đến) phát sinh khi hàng hóa nhập khẩu nhưng chưa được thông quan hàng hóa thì không thể coi là chi phí phát sinh sau khi nhập khẩu để được trừ ra khỏi trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu.

- Căn cứ quy định tại Nghị định 40 và Thông tư 40 thì chi phí bốc, xếp dỡ và chuyển hàng là khoản phải cộng và được áp dụng đối với mọi hàng hóa nhập khẩu, không phân biệt hàng nhập khẩu là hàng dùng trong container, hàng xá, hàng rời.

- Căn cứ khoản 2, Điều 7, Luật Quản lý thuế: Nghĩa vụ của người nộp thuế phải khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.

Để thực hiện việc khai báo và xác định trị giá, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 về tờ khai trị giá tính thuế về hướng dẫn khai báo, trong đó có tiêu thức số 16: Chi phí vận tải, bốc xếp, chuyển hàng (thuộc các khoản điều chỉnh cộng): Nghĩa là người khai hải quan phải khai báo khoản phí này trong Tờ khai Trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu và phải tự xác định trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu.

Như vậy, việc cộng phí bốc, xếp, dỡ và chuyển hàng (THC) vào trị giá tính thuế đã được quy định rõ tại các văn bản pháp quy nêu trên và được hướng dẫn khai báo, xác định trị giá cụ thể trên Tờ khai trị giá. Tuy nhiên, trên thực tế nhiều doanh nghiệp đã không tự khai báo khoản phí này và không cộng vào trị giá tính thuế.

2. Thời gian qua, cơ quan hải quan qua công tác kiểm tra sau thông quan đã phát hiện khoản phí này chưa được cộng vào trị giá tính thuế nên đã yêu cầu thực hiện theo đúng Thông tư 40/2008/TT-BTC , ra Quyết định ấn định thuế. Mặt khác, trong quá trình thực hiện thu khoản phí xếp, dỡ này, Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đã nhận được sự đồng thuận của Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính đã có công văn số 7164/BTC-TCHQ ngày 4/6/2010 hướng dẫn việc xác định trị giá tính thuế của hàng hóa nhập khẩu, có liên quan trực tiếp đến bốc, dỡ, xếp và chuyển hàng tại cảng; Tổng cục Hải quan có công văn số 3510/TCHQ-TXNK ngày 30/6/2010 và 5838/TCHQ-TXNK ngày 05/10/2010 trả lời doanh nghiệp. Hiện nay, việc cộng phí bốc, xếp, dỡ và chuyển hàng vẫn được thực hiện theo quy định hiện hành.

3. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ phối hợp với các Bộ, ngành liên quan, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam nghiên cứu quy định về phí xếp, dỡ và chuyển hàng theo hướng minh bạch, dễ thực hiện, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tại Thông tư thay thế Thông tư 40/2008/TT-BTC .

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Công ty biết, thực hiện./.  

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo BTC (để báo cáo);
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để biết);
- Vụ Chính sách thuế (để biết);
- Phòng Thương mại & Công nghiệp (để biết);  
- Lưu: VT, TXNK-PG (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6318/TCHQ-TXNK về phí xếp dỡ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.310

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85