Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6313/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn sử dụng mẫu ấn chỉ xử phạt vi phạm hành chính

Số hiệu: 6313/TCHQ-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 09/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6313/TCHQ-PC
V/v: hướng dẫn sử dụng mẫu ấn chỉ xử phạt vi phạm hành chính

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2003

 

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH - TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 6313/TCHQ/PC NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2003 VỀ VIỆC HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MẪU ẤN CHỈ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 14 tháng 11 năm 2003, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 134/2003/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002, trong khi chờ Bộ hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định. Đề đảm bảo thực hiện thống nhất mẫu ấn chỉ tố tụng hành chính phù hợp với quy định; Tổng cục tạm thời hướng dẫn sử dụng mẫu ấn chỉ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan như sau:

1. Cục Hải quan tỉnh, thành phố vẫn sử dụng các mẫu ấn chỉ đã ban hành kèm theo Quyết định số 318/1997/QĐ-TCHQ ngày 16/12/1997 và Quyết định số 681/2000/QĐ-TCHQ ngày 13/12/2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan trong lĩnh vực quản lý Nhà nước về hải quan theo thẩm quyền.

2. Tuy nhiên, khi sử dụng mẫu biên bản vi phạm hành chính về hải quan (mẫu BB-HC1) cần lưu ý: Trường hợp người lập biên bản vi phạm không có thẩm quyền xử phạt thì sau khi ký ghi rõ họ tên vào biên bản đã lập phải chuyển ngay cho cán bộ có thẩm quyền xử phạt là cấp trên của người lập biên bản để ký và ghi rõ họ tên vào biên bản. Nếu xét thấy cần thiết thì người có thẩm quyền xử phạt tiến hành xác minh trước khi ký biên bản; trường hợp này tại phần người lập biên bản sẽ có hai chữ ký, một của người lập biên bản và một của người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về hải quan.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo về Tổng cục để có chỉ đạo giải quyết.

 

Vũ Ngọc Anh

(Đã ký)

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6313/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn sử dụng mẫu ấn chỉ xử phạt vi phạm hành chính

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.180
DMCA.com Protection Status