Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6304/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 21/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6304/TCHQ-GSQL
V/v sử dụng tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan  

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Sagawa Express Viet Nam
(Đ/c: Ấp 4, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh)

 

Trả lời công văn số 83/CV/GSQL ngày 24/9/2010 của Công ty đề nghị hướng dẫn việc sử dụng tờ khai hải quan (bản lưu người khai hải quan) để làm thủ tục chuyển cửa khẩu từ kho ngoại quan đến cửa khẩu xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thủ tục chuyển cửa khẩu hàng hóa từ kho ngoại quan ngoài cửa khẩu quản lý đến cửa khẩu xuất hoặc trạm thu gom hàng lẻ (CFS) để chờ đóng ghép chung container: Thực hiện theo hướng dẫn tại khoản I mục I phần II quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1458/QĐ-TCHQ ngày 27/07/2009 của Tổng cục Hải quan.

Về việc sử dụng tờ khai hải quan (bản lưu người khai hải quan) khi làm thủ tục chuyển cửa khẩu từ kho ngoại quan đến cửa khẩu xuất: Đề nghị Chi cục hải quan quản lý kho ngoại quan lập Danh mục hàng xuất khẩu (mẫu 05/DMHXK/KNQ/CFS/2009) kèm tờ khai hàng nhập, xuất kho ngoại quan (bản photo). Kết thúc việc xuất kho, Hải quan quản lý kho ngoại quan căn cứ Danh mục hàng xuất khẩu chuyển từ kho ngoại quan ra cửa khẩu xuất (có xác nhận của Hải quan cửa khẩu xuất) cùng với tờ khai hàng nhập, xuất kho ngoại quan (bản lưu hải quan) để thanh khoản.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.       

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP. Hà Nội (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6304/TCHQ-GSQL ngày 21/10/2010 về sử dụng tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.996

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!