Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6303/TCHQ-TXNK năm 2018 xác định trước mã số mặt hàng Tấm tinh thể lỏng của Tấm LCD do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6303/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 26/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6303/TCHQ-TXNK
V/v xác định trước mã số

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex.
(Lô I-11, Đường D2, Phường Tăng Nhơn Phú B, Khu Công nghệ cao, Q.9, TP. HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được Đơn đề nghị xác định trước mã số 09/18/SEHC-LOG ngày 09/02/2018 cho mặt hàng Tấm tinh thể lỏng của Tấm LCD và Đơn đề nghị xác định trước mã số 61/18/SEHC-LOG ngày 04/7/2018 cho mặt hàng Khung giữa Tấm màn hình LCD của Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT- BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Theo hồ sơ tài liệu kèm theo đơn 09/18/SEHC-LOG thì mặt hàng Tấm tinh thể lỏng của tấm LCD (opencell) gồm tấm hiển thị tinh thể lỏng được lắp mạch điều khiển tín hiệu. Mặt hàng opencell là một phần chính được sử dụng để tạo thành bán thành phẩm là tấm LCD.

Theo hồ sơ tài liệu kèm theo đơn 61/18/SEHC-LOG thì mặt hàng Khung giữa tấm màn hình LCD gồm khung (bằng nhựa polycacbonat gia cường sợi thủy tinh) và các băng keo đệm (bằng nhựa và silicon, tự dính). Mặt hàng có ngàm tạo sẵn để lắp đặt với các bộ phận khác như Tấm tinh thể lỏng, Tấm quang học, Khung sau và là một bộ phận được sử dụng để tạo thành bán thành phẩm là tấm LCD.

Hai mặt hàng trên sau khi tạo thành tấm LCD sẽ được sử dụng để tạo thành màn hình hiển thị hoặc tivi tùy theo nhu cầu, phù hợp phân loại thuộc nhóm 85 .29. Tuy nhiên do việc phân loại hai mặt hàng nêu trên tùy thuộc vào mục đích sử dụng cuối cùng của hàng hóa mà tại thời điểm xác định trước mã số không đủ cơ sở xác định mục đích sử dụng của mặt hàng là cho màn hình hiển thị hay ti vi nên Tổng cục Hải quan không đủ cơ sở xác định trước mã số chính xác cho các mặt hàng trên theo đề nghị, của Công ty.

Đề nghị Công ty căn cứ thực tế hàng hóa nhập khẩu, mục đích sử dụng thực của Tấm tinh thể lỏng của Tấm LCD và Khung giữa tấm màn hình LCD sau khi nhập khẩu và thực hiện phân loại như sau:

- Trường hợp mặt hàng dùng để tạo thành tivi thì thuộc mã số 8529.90.91.

- Trường hợp mặt hàng dùng để tạo thành màn hình hiển thị thì thuộc mã số 8529.90.94.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6303/TCHQ-TXNK năm 2018 xác định trước mã số mặt hàng Tấm tinh thể lỏng của Tấm LCD do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.174

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174