Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6290/TCHQ-TXNK vướng mắc trong thanh toán đối với hàng sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6290/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 09/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6290/TCHQ-TXNK
V/v trả lời vướng mắc

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An

Trả lời công văn số 1829/HQLA-NV ngày 28/11/2011 của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc vướng mắc trong thanh toán đối với hàng sản xuất xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 4.6 Phụ lục I Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính, thì: Trường hợp việc thanh toán giữa người xuất khẩu của Việt Nam và phía nước ngoài thực hiện bằng hình thức bù trừ giá trị hàng hóa xuất khẩu hoặc tiền công gia công hàng hóa xuất khẩu với giá trị hàng hóa, dịch vụ mua của phía nước ngoài thì người xuất khẩu phải đáp ứng các điều kiện, thủ tục, hồ sơ như sau mới được coi là thanh toán qua ngân hàng:

- Hàng hóa mua bán giữa người xuất khẩu với bên ngoài phải ghi rõ phương thức thanh toán trong hợp đồng xuất khẩu;

- Văn bản xác nhận của phía nước ngoài về số tiền thanh toán bù trừ giữa hàng hóa xuất khẩu với hàng hóa nhập khẩu, dịch vụ mua của phía nước ngoài;

- Trường hợp sau khi thanh toán bù trừ trị giá hàng hóa xuất khẩu và trị giá hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu có chênh lệch, số tiền chênh lệch còn lại phải được thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn tại Phụ lục I Thông tư số 194/2010/TT-BTC .

Trường hợp theo như nội dung trình bày của Cục Hải quan tỉnh Long An tại công văn số 1829/HQLA-NV nêu trên, từng lô hàng bị lỗi không có văn bản xác nhận của người mua và người bán, hợp đồng xuất khẩu không thể hiện rõ tại điều khoản thanh toán là hàng xuất khẩu để bù trừ cho hàng hóa lỗi của hợp đồng xuất khẩu nào trước đây. Do đó, Biên bản số thỏa thuận số 2010-PHI001 không đủ điều kiện để thay thế chứng từ thanh toán trong xét hoàn thuế, không thu hàng nhập nguyên liệu để sản xuất xuất khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Long An được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT; TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6290/TCHQ-TXNK vướng mắc trong thanh toán đối với hàng sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.131

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.226.244.70