Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6273/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Đình Kính
Ngày ban hành: 09/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 6273/TCHQ-GSQL
V/v bù trừ nguyên phụ liệu sau khi thanh khoản hợp đồng gia công

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1934/HQHCM-GC ngày 27/6/2012, công văn số 3472/HQHCM-GC ngày 26/10/2012 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về đề nghị bù trừ nguyên phụ liệu khi thanh khoản hợp đồng gia công số E-77/TCG-TEX/2009 ngày 05/5/2009 (viết tắt là E-77) và E-179/TCG-TEX/2009 ngày 22/9/2009 (viết tắt là E-179) của Công ty CP Dệt may - Đầu tư thương mại Thành Công (Công ty), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xác định thời điểm thanh khoản:

Yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra để xác định thời điểm thanh khoản 02 hợp đồng gia công số E-77 và E-179. Nếu 02 hợp đồng gia công này đã được thanh khoản xong trước thời điểm Thông tư số 74/2010/TT-BTC ngày 14/5/2010 của Bộ Tài chính có hiệu lực thì Công ty không được áp dụng qui định về bù trừ nguyên phụ liệu.

Trường hợp được thanh khoản tại thời điểm Thông tư số 74/2010/TT-BTC có hiệu lực thì thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2 dưới đây.

2. Về việc bù trừ nguyên phụ liệu:

Căn cứ quy định tại khoản 7 Điều 12 Thông tư số 74/2010/TT-BTC ngày 14/5/2010, khoản 4 Điều 23 Thông tư số 117/2011/TT-BTC ngày 15/8/2011 của Bộ Tài chính, việc bù trừ nguyên phụ liệu được thực hiện với điều kiện:

- Cùng đối tác đặt gia công, cùng đối tác nhận gia công

- Cùng chủng loại nguyên phụ liệu

- Cùng quy cách, phẩm chất

- Cùng đơn giá

Do vậy, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh kiểm tra việc thực hiện hợp đồng gia công số E-77 và E-179, cụ thể: kiểm tra hồ sơ, chứng từ, sổ sách kế toán, phiếu nhập kho, xuất kho, chứng từ thanh toán, định mức, việc sử dụng nguyên phụ liệu tự cung ứng, kiểm tra lượng nguyên phụ liệu tồn kho. Trường hợp qua kiểm tra xác định việc bù trừ nguyên phụ liệu là hợp lý, hợp lệ, đáp ứng điều kiện quy định tại Thông tư số 74/2010/TT-BTC, Thông tư số 117/2010/TT-BTC dẫn trên và thực tế lượng nguyên phụ liệu được bù trừ đã đưa vào sản xuất sản phẩm gia công xuất khẩu thì chấp thuận đề nghị của Công ty được bù trừ nguyên phụ liệu thuộc hợp đồng gia công số E-77 và E-179.

Công ty chịu trách nhiệm trước pháp luật về số lượng nguyên phụ liệu nếu được bù trừ theo quy định

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cty CP Dệt may-Đầu tư thương mại Thành Công (36 Tân Thành, Q.Tân Phú, TP.HCM (để thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Đình Kính

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6273/TCHQ-GSQL ngày 09/11/2012 bù trừ nguyên phụ liệu sau khi thanh khoản hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.453

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.169.230
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!