Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 625/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 06/02/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 625/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 06 tháng 2 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 625/TCHQ-KTTT NGÀY 06 THÁNG 2 NĂM 2002 VỀ VIỆC THỜI ĐIỂM TÍNH THUẾ THANH KHOẢN TỜ KHAI TN-TX

Kính gửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được báo cáo của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố có vướng mắc trong việc thanh khoản tờ khai xăng dầu tạm nhập - tái xuất có một phần chuyển tiêu thụ nội địa; Cục Kiểm tra thu thuế XNK - Tổng cục Hải quan thông báo kết luận của Lãnh đạo Tổng cục tại cuộc họp ngày 15/1/2002 về việc xử lý các tờ khai còn tồn đọng chưa thanh khoản thuộc loại hình trên như sau:

1- Về thanh khoản các tờ khai xăng dầu tạm nhập - tái xuất có một phần chuyển tiêu thụ nội địa:

Yêu cầu các đơn vị tính toán số thuế phải nộp đối với lượng xăng dầu tiêu thụ nội địa căn cứ theo thời điểm đăng ký tờ khai tạm nhập. Trên cơ sở đó thanh khoản dứt điểm tờ khai tạm nhập tái xuất xăng dầu. Thủ tục quyết toán thuế được thực hiện như sau:

- Nếu doanh nghiệp chưa nộp thuế theo thông báo thuế của cơ quan Hải quan đối với lượng hàng hoá trên tờ khai TN-TX thì các Cục hải quan tỉnh, thành phố có văn bản thông báo cho doanh nghiệp số thuế phải nộp đối với lượng xăng dầu chuyển tiêu thụ nội địa.

- Nếu doanh nghiệp đã nộp thuế theo thông báo thuế của cơ quan Hải quan đối với lượng hàng hoá trên tờ khai TN-TX thì doanh nghiệp đã thực tái xuất khẩu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố giải quyết thủ tục hoàn thuế tương ứng với lượng hàng thực tái xuất khẩu đồng thời chuyển số tiền thuế tương ứng với số thuế phải nộp của lượng hàng chuyển tiêu thụ nội địa từ tài khoản tạm thu vào Ngân sách Nhà nước theo quy định hiện hành.

2- Về thời hạn nộp thuế đối với xăng dầu tạm nhập - tái xuất

Căn cứ Công văn số 12304 TC/TCT ngày 20/12/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thời hạn nộp thuế đối với xăng dầu tạm nhập - tái xuất chuyển tiêu thụ nội địa, thì:

- Xăng dầu kinh doanh theo phương thức tạm nhập - tái xuất chuyển sang tiêu thụ nội địa nhỏ hơn hoặc bằng 10% khối lượng đã tạm nhập có thời hạn nộp thuế là 15 ngày (ngày theo lịch) kể từ ngày hết thời hạn tạm nhập - tái xuất do cơ quan có thẩm quyền cho phép.

- Nếu khối lượng xăng dầu kinh doanh theo phương thức tạm nhập - tái xuất chuyển sang tiêu thụ nội địa lớn hơn 10% khối lượng đã tạm nhập, thì phần vượt quá 10 % khối lượng đã tạm nhập (được cơ quan có thẩm quyền cho phép) có thời hạn nộp thuế là 30 ngày (ngày theo lịch) kể từ ngày nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Cục Kiểm tra thu thuế XNK - Tổng cục Hải quan để giải quyết tiếp.

 

Hoàng Việt Cường

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 625/TCHQ-KTTT ngày 06/02/2002 của Tổng cục Hải quan về việc thời điểm tính thuế thanh khoản tờ khai tạm nhập - tái xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.273

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.117.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!