Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6238/TCHQ-KTTT về việc áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6238/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Dương Phú Đông
Ngày ban hành: 03/12/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 6238/TCHQ-KTTT
V/v áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa

Trả lời công văn số 290/HQTH-NV ngày 25/3/2008 và 816/HQTH-NV ngày 23/7/2008 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa về việc chính sách ưu đãi thuế đối với nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được thời hạn 5 năm của Công ty TNHH Thực phẩm và nước giải khát Dutch Lady Hà Nam; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu đối với mặt hàng “gạch chịu acid”:

Đề nghị Cục Hải quan Thanh Hóa đối chiếu hàng hóa nhập khẩu thực tế với Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được; các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và quy định tại khoản 6 điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ để thực hiện xem xét ưu đãi thuế nhập khẩu mặt hàng “gạch chịu acid” theo quy định.

2. Về chính sách ưu đãi thuế nhập khẩu đối với mặt hàng “Bột sữa gầy SMP, dầu bơ sản xuất sữa AMF”:

Theo quy định tại khoản 16 Điều 16 Nghị định 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu thì nguyên liệu, vật tư bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để phục vụ sản xuất của dự án thuộc Danh mục lĩnh vực khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I; bán thành phẩm trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để phục vụ sản xuất của dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I hoặc thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định này được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa đối chiếu quy định tại Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ; kiểm tra Giấy phép đầu tư; đối chiếu Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành với hàng hóa nhập khẩu thực tế, nếu hàng hóa do Công ty TNHH Thực phẩm và nước giải khát Dutch Lady Hà Nam nhập khẩu là nguyên liệu chế biến trực tiếp cấu thành sản phẩm phù hợp với quy định tại Giấy phép đầu tư thì thực hiện việc miễn thuế theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH Thực phẩm và nước giải khát Dutch Lady Hà Nam (Cụm CN Tây Nam Phủ Lý, Hà Nam) thay trả lời CV 215/DLHN-08 ngày 04/9/2008;
- Lưu VT, KTTT (4)

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6238/TCHQ-KTTT về việc áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.005

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.14.135