Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6235/TCHQ-GSQL ngày 04/12/2003 của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan 01 lần đối với hàng xuất khẩu của DNCX và là hàng nhập khẩu từ DNCX của doanh nghiệp nội địa để đưa vào kho bảo thuế

Số hiệu: 6235/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Văn Tạo
Ngày ban hành: 04/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 6235/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục khai hải quan 01 lần đối với hàng xuất khẩu của DNCX và là hàng nhập khẩu từ DNCX của DN nội địa để đưa vào kho bảo thuế

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2003

 

 

Kính gửi: Cục Hải quan các thành phố Hà Nội

Theo báo cáo của Cục Hải quan Hà Nội tại công văn số 1740/HQHN-NV ngày 30 tháng 11 năm 2003 về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục có ý kiến như sau:

1. Việc đăng ký tờ khai 01 lần đã được quy định tại tiết b, khoản 4, Điều 7 Nghị định số 101/2001/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ. Tuy nhiên, vì liên quan đến thời điểm tính thuế, thời gian ân hạn thuế và chính sách thuế nên trong thực tế quy định này mới chỉ áp dụng đối với các loại hàng hoá không có thuế; hàng hoá được miễn thuế; hàng hoá có thuế suất thuế; hàng hoá có thuế suất thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu = 0%. Theo báo cáo của Hải quan Hà Nội thì hàng hoá của Công ty TOYOTA là phụ tùng ô tô thuộc diện phải chịu thuế nhập khẩu theo quy định tại biểu thuế nhập khẩu hiện hành, do đó việc áp dụng khai báo một lần trong trường hợp này là chưa thực hiện được.

2. Hàng hoá doanh nghiệp nội địa mua của doanh nghiệp chế xuất đã được quy định tại Điều 40 Nghị định 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ, Thông tư số 23/1999/TT-BTM ngày 26 tháng 7 năm 1999, Thông tư số 22/TT-BTM ngày 15 tháng 12 năm 2000 của Bộ Thương mại.

- Về thủ tục hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra kho bảo thuế đã được quy định cụ thể tại Điều 41 Nghị định 101/2001/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Chính phủ.

Đề nghị Cục Hải quan thành phố Hà Nội căn cứ các quy định tại các văn bản nêu trên để làm thủ tục hải quan (lưu ý đến điều kiện thành lập, khả năng quản lý của hải quan đối với hàng hoá đưa vào, đưa ra kho bảo thuế, phần nguyên liệu để sản xuất ra sản phẩm xuất khẩu và sản phẩm tiêu thụ tại thị trường trong nước). Trường hợp có vướng mắc, yêu cầu báo cáo cụ thể (có đề xuất) xin chỉ đạo của Tổng cục.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Văn Tạo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6235/TCHQ-GSQL ngày 04/12/2003 của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan 01 lần đối với hàng xuất khẩu của DNCX và là hàng nhập khẩu từ DNCX của doanh nghiệp nội địa để đưa vào kho bảo thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.096
DMCA.com Protection Status

IP: 34.204.173.45