Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6221/BNN-KH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Tất Tiếp
Ngày ban hành: 12/11/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 6221/BNN-KH
V/v nhu cầu ngoại tệ cho NK phân bón

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2010

 

Kính gửi: Vụ Ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tiếp theo công văn số 3679/BNN-KH ngày 9/11/2010 về việc đảm bảo phân bón cho sản xuất nông nghiệp Vụ Đông Xuân 2010 - 2011, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về dự kiến nhu cầu ngoại tệ nhập phân bón như sau:

1. Về nhu cầu phân bón Vụ Đông Xuân và yêu cầu ngoại tệ:

Dự kiến về cân đối cung cầu và nhu cầu ngoại tệ cho nhập khẩu phân bón Vụ Đông Xuân 2010 - 2011

Các loại phân

Nhu cầu
(1000 tấn)

Tồn kho và SX (1000 tấn)

Yêu cầu NK
(1000 tấn)

Yêu cầu ngoại tệ
(triệu USD)

1. Urê

870

540

330

125,4

2. DAP

440

200

240

151,2

3. SA

360

100

260

44,2

4. Ka li

450

200

250

107,5

Tổng số

2.120

1.040

1.080

428,3

Dự kiến nhập khẩu phân bón Vụ Đông Xuân cho từng tháng

Các loại phân

Nhu cầu (1000 tấn)

Tháng 11 2010

Tháng 12 2010

Tháng 1 2011

Tháng 2 2011

Tháng 3 2011

1. Urê

330

50

130

50

80

20

2. DAP

240

50

100

30

30

30

3. SA

260

50

60

50

50

50

4. Ka li

250

50

80

40

40

40

Tổng số

1.080

200

370

170

200

140

Dự kiến giá phân bón nhập khẩu theo báo cáo của các doanh nghiệp nhập khẩu phân bón, tổng hợp lại giá các loại phân bón như sau:

- Phân U rê: 380 USD/T

- Phân Ka li: 430 USD/T

- Phân DAP: 630 USD/T

- Phân SA: 170 USD/T

Dự kiến ngoại tệ nhập phân bón Vụ Đông Xuân cho từng tháng

Các loại phân

Yêu cầu ngoại tệ (triệu USD)

Tháng 11 2010

Tháng 12 2010

Tháng 1 2011

Tháng 2 2011

Tháng 3 2011

1. Urê

125,4

19

49,4

19

30,4

7,6

2. DAP

151,2

31,5

63,0

18,9

18,9

18,9

3. SA

44,2

8,5

10,2

8,5

8,5

8,5

4. Ka li

107,5

21,5

34,4

17,2

17,2

17,2

Tổng số

428,3

80,5

157,0

63,6

75,0

52,2

Số liệu về nhu cầu ngoại tệ nhập phân bón nói trên là số dự kiến để Ngân hàng tham khảo, không có ý nghĩa pháp lý.

2. Nhu cầu ngoại tệ của một số doanh nghiệp nhập khẩu phân bón lớn:

Theo báo cáo của 3 doanh nghiệp nhập khẩu phân bón lớn nhất cho Vụ Đông Xuân 2010 - 2011, có nhu cầu ngoại tệ là:

- Công ty cổ phần XNK Hà Anh: Tổng nhu cầu ngoại tệ là 111,5 triệu USD.

+ Ngoại tệ đến hạn phải trả hiện nay là 26,5 triệu USD

+ Yêu cầu ngoại tệ để nhập phân bón trong quý IV/2010 là 28,5 triệu USD (Bao gồm: 20.000 tấn Urê, 30.000 tấn Ka li, 10.000 tấn Sa và 10.000 tấn DAP).

+ Yêu cầu ngoại tệ để nhập phân bón trong quý I/2011 là 56,5 triệu USD.

(Bao gồm: 50.000 tấn Urê, 50.000 tấn Ka li, 20.000 tấn Sa và 20.000 tấn DAP).

+ Công ty mua ngoại tệ thanh toán tại các ngân hàng như sau:

- Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT (Hội Sở chính).

- Ngân hàng Vietcombank Chương Dương.

- Công ty cổ phần Vật tư Nông sản: Tổng nhu cầu ngoại tệ là 102 triệu USD.

+ Ngoại tệ đến hạn phải trả hiện nay là 30 triệu USD.

+ Yêu cầu ngoại tệ để nhập phân bón trong quý IV/2010 là 38 triệu USD.

(Bao gồm: 20.000 tấn Urê, 20.000 tấn Ka li, 10.000 tấn SA và 30.000 tấn DAP).

+ Yêu cầu ngoại tệ để nhập phân bón trong quý I/2011 là 34 triệu USD.

(Bao gồm: 20.000 tấn Urê, 30.000 tấn Ka li, 30.000 tấn SA và 10.000 tấn DAP).

+ Công ty mua ngoại tệ thanh toán tại các ngân hàng như sau:

- Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT.

- Ngân hàng Vietcombank.

- Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam.

- Ngân hàng Công thương Việt Nam.

- Công ty cổ phần Vật tư NN Nghệ An: Tổng nhu cầu ngoại tệ là 33 triệu USD.

+ Ngoại tệ đến hạn phải trả hiện nay là 7,8 triệu USD.

+ Yêu cầu ngoại tệ để nhập phân bón trong quí IV/2010 là 17,4 triệu USD (Bao gồm: 18.000 tấn Urê, 5.000 tấn Ka li, 5.000 tấn SA và 12.000 tấn DAP).

+ Yêu cầu ngoại tệ để nhập phân bón trong quí I/2011 là 7,8 triệu USD (Bao gồm: 10.000 tấn Urê, 5.000 tấn Ka li, 5.000 tấn SA).

+ Công ty mua ngoại tệ thanh toán tại các ngân hàng như sau:

- Ngân hàng Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An.

Hiện nay, phân bón cho Vụ Đông Xuân 2010 - 2011 cân đối còn thiếu, nhất là 2 mặt hàng Urê và DAP giá cả thị trường đang tăng cao, đề nghị Ngân hàng Nhà nước quan tâm giải quyết ngoại tệ nhập phân, nhất là đối với những doanh nghiệp nhập khẩu với số lượng lớn phân bón để ổn định cung cầu và giá cả phân bón cả nước.

Kính đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, giúp đỡ ngành nông nghiệp phát triển nông thôn và nông dân để có đủ phân bón phục vụ sản xuất ngay trong Vụ Đông Xuân này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công thương;
- Lưu: VT, KH.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Bùi Tất Tiếp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6221/BNN-KH ngày 12/11/2010 về nhu cầu ngoại tệ cho nhập khẩu phân bón do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.105

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.117.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!