Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6192/TCHQ-TXNK năm 2018 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu của Hãng hàng không Fedex do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6192/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 23/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6192/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế hàng hóa NK của Hãng hàng không Fedex

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2844/HQHCM-TXNK ngày 09/10/2018 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh báo cáo vướng mắc trong việc cấp Phiếu theo dõi trừ lùi cho hàng hóa nhập khẩu miễn thuế (Phiếu TDTL) của hãng hàng không Federal Express Corporation (Fedex). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của hãng Fedex đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và được Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện tại công văn số 6019/BTC-TCHQ ngày 24/5/2018. Do đó, Cục Hải quan TP.HCM sử dụng Danh mục hàng hóa NK miễn thuế của hãng Fedex ban hành kèm theo công văn số 6019/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính nêu trên để giải quyết miễn thuế.

Danh mục hàng hóa được Chính phủ phê duyệt (ban hành kèm theo công văn số 6019/BTC-TCHQ ngày 24/5/2018, trước thời điểm hiệu lực Quyết định số 2503/QĐ-TCHQ) không có mục phê duyệt, xác nhận của cơ quan hải quan. Tuy nhiên, Quy trình giải quyết miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế, thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với các tổ chức phi chính phủ ban hành theo Quyết định số 2503/QĐ-TCHQ đã hướng dẫn thực hiện miễn thuế điện tử đối với hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế. Theo đó, Cục Hải quan TP.HCM có thể hướng dẫn Hãng Fedex thực hiện miễn thuế theo phương thức điện tử để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như cơ quan hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6192/TCHQ-TXNK năm 2018 về miễn thuế hàng hóa nhập khẩu của Hãng hàng không Fedex do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.786

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.115.253