Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6161 TCHQ/KTTT ngày 02/12/2003 của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu, thuế GTGT tàu vận tải hàng hoá

Số hiệu: 6161TCHQ/KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 02/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6161 TCHQ/KTTT
V/v thuế nhập khẩu, thuế GTGT tàu vận tải hàng hoá

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi:

- Công ty Vận tải và Thuê tàu biển
 (Số 428 Nguyễn Tất Thành - P 18 - Q.4- TP. HCM)

Trả lời công văn số 1156/KHĐT ngày 11/11/2003 của Công ty Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam về đề nghị miễn thuế nhập khẩu và thuế GTGT tàu biển nhập khẩu, Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thuế nhập khẩu: Trường hợp tàu biển do Công ty nhập khẩu về không nằm trong dự án hoặc chương trình được miễn thuế nhập khẩu thì khi nhập khẩu phải thực hiện các chính sách thuế nhập khẩu hiện hành và nộp đầy đủ thuế theo quy định.

2. Về thuế GTGT:

Căn cứ điểm 4 mục II Phần A Thông tư số 122/2000/TT- BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT.

Nếu tàu biển do Công ty nhập khẩu về để tạo tài sản cố định đáp ứng điểm 4 mục II phần A Thông tư số 122/2000/TT- BTC nêu trên thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng Cục Hải quan thông báo để Công ty được biết./.

 

 

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6161 TCHQ/KTTT ngày 02/12/2003 của Tổng cục Hải quan về việc thuế nhập khẩu, thuế GTGT tàu vận tải hàng hoá

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.044
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.227.250