Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6157/TCHQ-GSQL năm 2018 về quản lý đối với phương tiện chứa hàng tạm xuất, tạm nhập theo phương thức quay vòng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6157/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 22/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6157/TCHQ- GSQL
V/v quản lý đối với phương tiện chứa hàng tạm xuất, tạm nhập theo phương thức quay vòng

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được các công văn số 1960/HQAG-NV ngày 10/09/2018, số 2081/HQAG-NV ngày 20/09/2018 và công văn mật số 111/HQAG-NV ngày 18/09/2018 của Cục Hải quan tỉnh An Giang về thủ tục hải quan đối với phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng tạm nhập, tái xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ quy định tại Điều 49/2015/NĐ-CP ngày 121/01/2015 của Chính phủ được sửa đổi, bổ sung tại khoản 22 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ quy định về thủ tục hải quan đối với phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng tạm nhập, tạm xuất để hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan theo quy định.

2. Về theo dõi phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng tạm nhập, tạm xuất:

Tại mẫu số 02 Phụ lục IX ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 21/03/2015 của Bộ Tài chính quy định cụ thể trách nhiệm của công chức hải quan trong việc theo dõi container/bồn mềm rỗng, theo đó công chức hải quan xác nhận từng lần tái xuất, tái nhập đồng thời xác nhận cả số lượng chưa tái nhập hoặc tái xuất. Tuy nhiên để tăng cường theo dõi, quản lý đối với mặt hàng này, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Hải quan trực thuộc thực hiện nội dung sau:

- Chi cục Hải quan nơi thực hiện thủ tục tạm nhập, tạm xuất có trách nhiệm theo dõi thời hạn tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập mà người khai hải quan đã đăng ký với cơ quan hải quan khi làm thủ tục tạm nhập, tạm xuất.

- Trường hợp lô hàng tái xuất, tái nhập cuối cùng của Bảng kê tạm nhập hoặc tạm xuất thực hiện thủ tục tái xuất, tái nhập tại Chi cục Hải quan khác với Chi cục Hải quan tạm nhập, tạm xuất thì sau khi hoàn thành thủ tục tái xuất, tái nhập cuối cùng, Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục thực hiện fax Bảng kê (Bản người khai Hải quan lưu) cho Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục tạm nhập hoặc tạm xuất.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6157/TCHQ-GSQL năm 2018 về quản lý đối với phương tiện chứa hàng tạm xuất, tạm nhập theo phương thức quay vòng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.457

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.129.82