Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 6131/TCHQ-GSQL về việc làm thủ tục hải quan đối với phế liệu nhập khẩu, quá cảnh tại các ICD do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6131/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 27/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 6131/TCHQ-GSQL
V/v làm thủ tục HQ đối với phế liệu, quá cảnh nhập khẩu tại các ICD

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3830/HQTP-NV ngày 19/11/2008 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về việc làm thủ tục đối với phế liệu nhập khẩu, quá cảnh tại các ICD, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với phế liệu nhập khẩu:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5911/TCHQ-GSQL ngày 18/11/2008 trả lời Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh trong đó nêu rõ đối với phế liệu nhập khẩu thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư số 02/2007/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/08/2007 của liên Bộ: Bộ Công thương, Bộ Tài nguyên và Môi trường, mặt hàng phế liệu nhập khẩu phải kiểm tra thực tế tại cửa khẩu nhập.

2. Đối với hàng hóa quá cảnh:

Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4959/TCHQ-GSQL ngày 02/10/2008 yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh ngừng làm thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh tại các ICD do Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực IV quản lý từ ngày 15/10/2008.

Yêu cầu Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nghiêm 2 công văn dẫn trên của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6131/TCHQ-GSQL về việc làm thủ tục hải quan đối với phế liệu nhập khẩu, quá cảnh tại các ICD do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.930

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.229.118.253