Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6109/TCHQ-GSQL về quản lý hải quan đối với hàng hóa đưa vào nội địa và ngược lại của doanh nghiệp hoạt động trong Khu chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6109/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 07/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6109/TCHQ-GSQL
V/v quản lý HQ đối với hàng hóa đưa vào nội địa và ngược lại của DN hoạt động trong Khu chế xuất  

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh.

Ngày 18/10/2011, Tổng cục Hải quan có công văn số 5158/TCHQ-GSQL chỉ đạo Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh tạm thời thực hiện việc quản lý đối với hàng hóa đưa vào nội địa và ngược lại của Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây trong khu chế xuất Tân Thuận.

Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Hải quan Khu chế xuất Tân Thuận thực hiện công văn 5158/TCHQ-GSQL nêu trên đến hết ngày 15/01/2012 và thông báo để Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây được biết.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6109/TCHQ-GSQL về quản lý hải quan đối với hàng hóa đưa vào nội địa và ngược lại của doanh nghiệp hoạt động trong Khu chế xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.065
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127