Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 610/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế nhập khẩu cho 02 chiếc xe ôtô 4 chỗ hiệu Toyota Camry do Hội Phát triển nhân đạo và Tôn giáo Campuchia tặng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 610/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 22/02/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------

Số: 610/TCHQ-KTTT
V/v: xử lý đề nghị miễn thuế nhập khẩu ôtô quà tặng  

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2005

 

Kính gửi:

Công ty xuất nhập khẩu Fataco Bến Tre
(79 Mỹ Thạnh An, Thị xã Bến Tre)

 

Trả lời công văn số 79/2005/CV-FA ngày 17.1.2005 của Công ty xuất nhập khẩu Fataco Bến Tre về việc xin miễn thuế nhập khẩu cho 02 chiếc xe ôtô 4 chỗ hiệu Toyota Camry do Hội Phát triển nhân đạo và Tôn giáo Campuchia tặng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Điểm 4 Mục II phần D Thông tư 87/2004/TT-BTC ngày 31.8.2004 hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì hàng hóa là quà biếu tặng của tổ chức nước ngoài cho tổ chức Việt Nam thuộc đối tượng xét miễn thuế nhập khẩu. Đối với hàng hóa là quà biếu, quà tặng của các tổ chức, cá nhân từ nước ngoài tặng cho các tổ chức Việt Nam có giá trị hàng hóa không vượt quá 30 triệu đồng được xem xét miễn thuế. Tuy nhiên, theo hướng dẫn tại Thông tư số 11/2001/TT-BTM ngày 18.4.2001 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4.4.2001 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2001-2005; thì ôtô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng thuộc mặt hàng cấm nhập khẩu. Do đó, hai chiếc xe ôtô 4 chỗ hiệu Toyota Camry đã qua sử dụng của Hội Phát triển nhân đạo và Tôn giáo Campuchia tặng Công ty XNK Fataco Bến Tre không được nhập khẩu và không thuộc đối tượng được xem xét miễn thuế

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty xuất nhập khẩu Fataco Bến tre biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên
- Lãnh đạo Tổng cục
- Lưu VP, KTTT (3b)
- Tổng Cục Thuế, VP Bộ (để biết)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 610/TCHQ-KTTT về việc miễn thuế nhập khẩu cho 02 chiếc xe ôtô 4 chỗ hiệu Toyota Camry do Hội Phát triển nhân đạo và Tôn giáo Campuchia tặng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.885
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.147.215