Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6089/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với nguyên vật liệu nhập khẩu do nguyên nhân khách quan phải tái xuất

Số hiệu: 6089/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 04/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6089/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2002

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN - BỘ TÀI CHÍNH SỐ 6089/TCHQ-KTTT NGÀY 04 THÁNG 12 NĂM 2002 VỀ VIỆC XỬ LÝ THUẾ ĐỐI VỚI NGUYÊN VẬT LIỆU NHẬP KHẨU, DO NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN TÁI XUẤT

Kính gửi: - Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính về việc xử lý thuế đối với nguyên vật liệu nhập khẩu, do nguyên nhân khách quan phải tái xuất theo nội dung Công văn số 5132 TCT/NV3 ngày 18/9/1999 của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

Theo quy định tại mục III phần C Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính thì đối với hàng là vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu có thời hạn nộp thuế là 275 ngày kể từ ngày đối tượng nộp thuế nhận được thông báo thuế chính thức của cơ quan Hải quan về số thuế phải nộp. Trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu nếu thực xuất khẩu trong thời hạn nộp thuế 275 ngày thì không phải nộp thuế nhập khẩu tương ứng với số hàng thực tế xuất khẩu. Hồ sơ xét không thu thuế như quy định về hồ sơ hoàn thuế. Riêng biên lai nộp thuế được thay thế bằng thông báo thuế chính thức của cơ quan Hải quan. Yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố căn cứ vào hồ sơ quy định tại tiết 1, điểm 1, mục I phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính để kiểm tra, xem xét và ký quyết định hoàn thuế (hoặc không thu thuế) nhập khẩu.

Công văn này thay thế Công văn số 5565/TCHQ-KTTT ngày 30/9/1999 của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

 

Hoàng Việt Cường

(Đã ký)

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6089/TCHQ-KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý thuế đối với nguyên vật liệu nhập khẩu do nguyên nhân khách quan phải tái xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.808

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.55.175