Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6079/TCHQ-GSQL năm 2013 tạm nhập tái xuất linh kiện, phụ tùng phục vụ sửa chữa tàu biển do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6079/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 16/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6079/TCHQ-GSQL
V/v tạm nhập tái xuất linh kiện, phụ tùng phục vụ sửa chữa tàu biển

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 3306/HQHCM-GSQL ngày 20/9/2013 của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh nêu vướng mắc về việc tạm nhập tái xuất linh kiện, phụ tùng phục vụ sửa chữa tàu biển, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại công văn số 3306/HQHCM-GSQL, Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh dẫn chiếu khoản 1 Điều 12 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ theo đó việc tạm nhập tái xuất hàng hóa thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu và hàng hóa thuộc Phụ lục số 02, số 03 kèm theo Nghị định này (nếu quy định cấp phép) thương nhân phải có giấy phép của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương). Tuy nhiên, quy định này áp dụng đối với loại hình kinh doanh tạm nhập tái xuất, không áp dụng đối với linh kiện, phụ tùng tạm nhập tái xuất phục vụ sửa chữa tàu biển, tàu bay (hình thức tạm nhập tái xuất khác).

Về thủ tục hải quan đối với linh kiện, phụ tùng tạm nhập không có hợp đồng phục vụ sửa chữa tàu biển, tàu bay nước ngoài đã được quy định tại khoản 1 Điều 49; Điều 73 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính (đối với các tờ khai đăng ký làm thủ tục hải quan trước ngày 01/11/2013) và khoản 1 Điều 53; Điều 73 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính (đối với các tờ khai đăng ký làm thủ tục hải quan kể từ ngày 01/11/2013). Về hồ sơ hải quan khi nhập khẩu thì thực hiện theo Điều 71 Thông tư số 194/2010/TT-BTCĐiều 71 Thông tư số 128/2013/TT-BTC, theo đó, người khai hải quan phải nộp Giấy phép nhập khẩu hàng hóa (đối với trường hợp nhập khẩu hàng cấm, hàng nhập khẩu có điều kiện).

Về kiến nghị của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh trong trường hợp linh kiện phụ tùng tạm nhập tái xuất để phục vụ thay thế, sửa chữa tàu biển nước ngoài nếu các linh kiện, phụ tùng này thuộc quản lý của các Bộ chuyên ngành mà theo quy định phải có giấy phép thì không yêu cầu doanh nghiệp phải có giấy phép của các Bộ chuyên ngành đó hoặc Bộ Công Thương khi thực hiện thủ tục hải quan là vượt thẩm quyền của Tổng cục Hải quan. Tổng cục Hải quan ghi nhận kiến nghị của Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét. Trong khi chưa có quy định khác đề nghị Cục Hải quan Tp. Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng các quy định nêu trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6079/TCHQ-GSQL năm 2013 tạm nhập tái xuất linh kiện, phụ tùng phục vụ sửa chữa tàu biển do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.255
DMCA.com Protection Status

IP: 54.172.221.7