Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 6049/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 11/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 6049/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế vải phế liệu

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi : Cục hải quan Hải Phòng

Qua công tác rà soát theo dõi tình hình thực hiện việc xác định giá tính thuế, tại Cục Hải quan Hải Phòng có 15 tờ khai nhập khẩu mặt hàng "Vải vụn phế liệu" có giá quá thấp (0.0013 USD/kg, tương đương 20 đồng Việt Nam/kg), nhập khẩu từ tháng 6/2006 đến nay, (gần nhất là 2 tờ khai số 587/NKD ngày 20/11/2006 và tờ khai số 601/NKD ngày 27/11/2006 của Chi cục Hải quan KCX và KCN Hải Phòng), có giá 0.0013 USD/kg (tương đương 20 đồng Việt Nam) nhưng không đánh dấu nghi ngờ để tham vấn.

Để thực hiện tốt công tác giá tính thuế, ngăn chặn việc nhập khẩu hàng hóa khai báo quá thấp, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng:

1. Tổ chức tham vấn và bác bỏ ngay những lô hàng vải vụn phế liệu trong thời hạn quy định, những lô hàng quá thời hạn tham vấn thì chuyển sang bộ phận kiểm tra sau thông quan để làm rõ việc khai báo giá quá thấp (giá 1,3 USD/tấn, trong khi đó giá vận chuyển của 1 tấn hàng từ Nhật bản về Việt Nam đã khoảng 70 USD/ tấn).

2. Thường xuyên rà soát, chỉ đạo kịp thời các Chi cục tổ chức tham vấn và bác bỏ ngay đối với các trường hợp nghi ngờ, các mặt hàng có giá quá thấp và có xu hướng ngày càng giảm dần, kịp thời ngăn chặn các hiện tượng gian lận thương mại, không để xảy ra những trường hợp tương tự nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 6049/TCHQ-KTTT ngày 11/12/2006 của Tổng cục Hải quan về việc Giá tính thuế vải phế liệu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.354

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.94.177
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!