Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6043/TCHQ-TXNK năm 2013 thủ tục hoàn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6043/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 15/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6043/TCHQ-TXNK
V/v thủ tục hoàn thuế

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH thiết bị KHKT Đức Minh.
(P316 Tòa nhà 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 9813/CVDM ngày 11/9/2013 của Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật Đức Minh vướng mắc về thủ tục hoàn thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 8 Điều 113 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính thì trường hợp hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc tái xuất vào khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng của hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu; Hồ sơ, thủ tục hoàn thuế theo quy định tại Điều 121 Thông tư số 194/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đối chiếu với quy định nêu trên thì trường hợp của Công ty TNHH thiết bị KHKT Đức Minh nhập khẩu hàng hóa sau đó xuất bán cho Công ty TNHH Nokia (doanh nghiệp chế xuất) thuộc đối tượng được hoàn thuế. Hồ sơ, thủ tục hoàn thuế thực hiện theo quy định tại điều 121 Thông tư số 194/2010/TT-BTC, trong đó có: Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu ghi rõ kết quả kiểm hóa, số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa xuất khẩu và hàng hóa xuất khẩu là theo bộ hồ sơ hàng hóa nhập khẩu nào; các giấy tờ khác chứng minh hàng thực xuất theo hướng dẫn tại Điều 26 Thông tư số 194/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty TNHH thiết bị KHKT Đức Minh nghiên cứu các quy định nêu trên để thực hiện, trường hợp có vướng mắc liên hệ với Cục Hải quan nơi làm thủ tục để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời Công ty TNHH thiết bị KHKT Đức Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/cáo);
- Lưu: VT, TXNK (03 bản).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6043/TCHQ-TXNK năm 2013 thủ tục hoàn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.832
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212