Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6038/TCHQ-TXNK về miễn thuế máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu bị cháy do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6038/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 12/10/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 6038/TCHQ-TXNK
V/v miễn thuế máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu bị cháy

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2010

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Trả lời công văn số 4124/HQHP-TXNK ngày 20/7/2010 của Cục Hải quan TP Hải Phòng về việc đề nghị miễn thuế đối với máy móc, nguyên liệu nhập khẩu theo hợp đồng gia công nhưng bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn của Chi nhánh Công ty TNHH Cường Ngoan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau;

- Theo quy định tại Thông tư số 237/2009/TT-BTC ngày 18/12/2009 của Bộ Tài chính thì nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ được miễn, giảm, không thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng.

- Theo trình bày của Cục Hải quan TP. Hải Phòng, trường hợp của Chi nhánh Công ty TNHH Cường Ngoan đã nhập khẩu máy móc, thiết bị và nguyên phụ liệu gia công thuộc hợp đồng gia công số 01/CN-YK ngày 20/6/2006 và phụ lục hợp đồng PL09 ngày 24/6/2008, hiệu lực ngày 31/12/2009, do hỏa hoạn ngày 10/10/2008 nên một phần số lượng máy móc, thiết bị và nguyên phụ liệu gia công thuộc hợp đồng nêu trên bị thiệt hại. Chi nhánh Công ty đã gửi hồ sơ đề nghị được miễn thuế phần máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu bị thiệt hại theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 237/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính.

- Căn cứ quy định tại Thông tư số 237/2009/TT-BTC ngày 18/12/2009 của Bộ Tài chính; sau khi xem xét báo cáo của Cục Hải quan TP. Hải Phòng tại công văn số 4124/HQHP-TXNK nêu trên, Tổng cục Hải quan giao cho Cục Hải quan TP. Hải Phòng làm rõ các nội dung về bảo hiểm và việc xử lý hàng hóa sau khi hỏa hoạn (tiêu hủy hay bán vào thị trường nội địa); căn cứ hồ sơ Chi nhánh Công ty đã nộp cho cơ quan hải quan, kết quả kiểm tra sổ sách kế toán và các điều kiện miễn thuế, giảm thuế quy định tại Thông tư số 237/2009/TT-BTC để xem xét giải quyết miễn thuế, giảm thuế cho số hàng hóa thực tế bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn của Chi nhánh Công ty TNHH Cường Ngoan theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6038/TCHQ-TXNK về miễn thuế máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu bị cháy do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.003
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108