Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 60/TCHQ-GSQL 2019 vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 69/2018/NĐ-CP

Số hiệu: 60/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 03/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 60/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 69/2018/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: Bộ Giao thông vận tải (Vụ Khoa học và Công nghệ).

Trong quá trình thực hiện Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh về một số vướng mắc, cụ thể như sau:

Theo quy định tại mục II.9.d Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP thì các loại ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc (trừ các loại rơ moóc, sơ mi rơ moóc chuyên dùng), xe chở người bốn bánh có gắn động cơ đã qua sử dụng loại quá 5 năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu. Tuy nhiên, Nghị định 69/2018/NĐ-CP không quy định năm nhập khu được xác định như thế nào (là thời điểm người nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan hay thời điểm hàng về đến cảng Việt Nam).

Trước thời điểm Nghị định 69/2018/NĐ-CP có hiệu lực, tại khoản 3 Điều 10 Nghị định 12/2006/NĐ-CPkhoản 1 Điều 9 Nghị định 187/2013/NĐ-CP cũng quy định ô tô các loại đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu nếu bảo đảm điều kiện đã qua sử dụng không quá 5 (năm) năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu. Đồng thời, tại điểm 1 mục II Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA hướng dẫn việc nhập khẩu ô tô chở người dưới 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP quy định: Ôtô đã qua sử dụng được nhập khẩu phải đảm bảo điều kiện không quá 05 năm tính từ năm sản xuất đến thời điểm ôtô về đến cảng Việt Nam, cụ thể là năm 2006 chỉ được nhập ôtô loại sản xuất từ năm 2001 trở lại đây.

Như vậy, đối với mặt hàng là ô tô đã qua sử dụng dưới 16 chỗ ngồi, thời hạn 5 năm được tính từ năm sản xuất đến thời điểm ô tô về đến cảng Việt Nam. Các loại ô tô khác như ô tô tải, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ hiện chưa có hướng dẫn cụ thể. Mặt khác, Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BTM-BGTVT-BTC-BCA là Thông tư hướng dẫn Nghị định 12/2006/NĐ-CP và Nghị định này đã được thay thế bởi Nghị định 187/2013/NĐ-CP. Nghị định 187/2013/NĐ-CP đã được thay thế bởi Nghị định 69/2018/NĐ-CP và theo quy định tại khoản 7 Điều 72 Nghị định 69/2018/NĐ-CP thì các văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, cơ quan ngang bộ hướng dẫn thi hành Nghị định 187/2013/NĐ-CP của Chính phủ được tiếp tục thực hiện đến hết ngày 31/12/2018.

Ngày 06/12/2018, Bộ Công Thương có công văn số 9957/BCT-XNK đề nghị Tổng cục Hải quan có văn bản trao đi với Bộ Giao thông vận tải là cơ quan được Chính phủ giao quản lý mặt hàng ô tô tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP (gửi kèm công văn số 9957/BCT-XNK ngày 06/12/2018 của Bộ Công Thương).

Để kịp thời hướng dẫn hải quan địa phương và doanh nghiệp thực hiện, Tổng cục Hải quan đề nghị Bộ Giao Thông vận tải hướng dẫn rõ cách xác định năm nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu đã qua sử dụng nêu tại mục II.9.d Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP dẫn trên và xin nhận ý kiến trả lời trước ngày 10/01/2018.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Bộ./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 60/TCHQ-GSQL ngày 03/01/2019 vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị định 69/2018/NĐ-CP do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.714

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.194.255
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!