Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 599/TĐC-THPC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Ngô Quý Việt
Ngày ban hành: 04/06/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 599/TĐC-THPC
V/v nhập khẩu phụ tùng xe máy

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2004

 

Kính gửi: Công ty TNHH Hoa Vinh M.T

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã nhận được công văn số 77/HV-2004 ngày 27 tháng 5 năm 2004 của công văn giải trình bổ sung số 78/HV-2004 ngày 29 tháng 5 năm 2004 của Quý Công ty do Bộ Khoa học và Công nghệ chuyển xuống và yêu cầu xử lý việc nhập khẩu phụ tùng xe máy để kinh doanh. Sau khi xem xét, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có ý kiến như sau:

1. Việc nhập khẩu hàng hoá, số lượng hàng hoá nhập khẩu, Quý Công ty thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Căn cứ kết quả thử nghiệm mẫu điển hình của bình xăng, đồng hồ đo tốc độ, tay phanh (bộ phanh đĩa thuỷ lực) phù hợp Tiêu chuẩn Việt Nam quy định tại Quyết định của Bộ Khoa học và Công nghệ số 13/003/QĐ-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2003, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo:

Phụ tùng xe máy do Công ty nhập khẩu theo các tờ khai hàng hoá nhập khẩu số 1995/NK/KD/KV4-2 ngày 15 tháng 3 năm 2004, số 2459/NK/KD/KV 4-2 ngày 01 tháng 4 năm 2004 (trừ xe máy nguyên chiếc 100cc), số 1712/NK/KV 2/NKD ngày 14 tháng 4 năm 2004 và số 17095/NK/KD/KVI ngày 27 tháng 4 năm 004, đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng theo Quyết định số 37/2003/QĐ-BKHCN ngày 31 tháng 12 năm 2003 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Công ty TNHH Hoa Vinh M.T chịu trách nhiệm về sở hữu công nghiệp đối với hàng hoá nói trên trong quá trình lưu thông trên thị trường.

4. Văn bản này có giá trị để Công ty nhập khẩu toàn bộ số phụ tùng xe máy đã được ký kết tại các hợp đồng số 21/HV-CY ngày 31 tháng 01 năm 2004, số 24/HV-CY ngày 17 tháng 02 năm 2004 giữa Công ty với Chongqing Yubei Sino - Mobile & Jilong Motorcycle Co., Ltd, và các hợp đồng số 27/HV-CY ngày 08 tháng 3 năm 2004, số 28/HV-CY ngày 12 tháng 3 năm 2004 giữa Công ty với Công ty với Chongqing Yubei Sino - Mobile & Jilong Motorcycle Co., Ltd.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo cho Quý Công ty biết.          

 

 

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
Ngô Quý Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 599/TĐC-THPC ngày 04/06/2004 ngày 04/06/2004 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc nhập khẩu phụ tùng xe máy

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.185

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198