Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5959/BTC-TCHQ về việc điều kiện áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% do Bộ Tài chính ban hành

Số hiệu: 5959/BTC-TCHQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Văn Cẩn
Ngày ban hành: 23/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 5959/BTC-TCHQ
V/v Điều kiện áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Bộ Tài chính nhận được phản ảnh của một số Hải quan địa phương vướng mắc trong việc thực hiện điều kiện áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng (GTGT) 0% đối với hàng hóa xuất khẩu. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 8 Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12; Điều 6 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT; Điểm 1, Mục II, phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ, thì: hàng hóa xuất khẩu (trừ sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa qua chế biến) áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 30 Luật Quản lý thuế; khoản 1, Điều 4 Nghị định 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế thì tổ chức, cá nhân có hàng hóa xuất khẩu tự kê khai và xác định số thuế phải nộp với cơ quan hải quan.

Tại Điểm 2, Mục I, Phần Đ Thông tư 129/2008/TT-BTC quy định: Cơ quan Hải quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý thu thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu.

Căn cứ các điểm hướng dẫn nêu trên, điều kiện được áp dụng thuế suất 0% đối với hàng hóa xuất khẩu nêu tại Điểm 1.2, Mục II, Phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC là cơ sở để cơ quan thuế thực hiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo hướng dẫn cụ thể tại tiết c điểm 1.3, mục II phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 

 

TUQ. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5959/BTC-TCHQ về việc điều kiện áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 0% do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


952
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77