Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5947/TCHQ-GSQL về phương tiện vận tải chuyên dụng, quốc tịch nước ngoài thực hiện các Dự án dầu khí tại vùng biển Vũng Tàu – Việt Nam tiếp nhận nhiên liệu xăng dầu theo hình thức tạm nhập – tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5947/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 25/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5947/TCHQ-GSQL
V/v phương tiện vận tải chuyên dụng, quốc tịch nước ngoài thực hiện các Dự án dầu khí tại vùng biển Vũng Tàu – Việt Nam tiếp nhận nhiên liệu xăng dầu theo hình thức TN-TX

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Hải Dương
(Đ/c: số 2/10 Hàn Mặc Tử, TP. Vũng Tàu)

 

Trả lời công văn số 484/11HD ngày 03/10/2011 của Công ty TNHH Hải Dương về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 3.2, khoản 3, Điều 1 Thông tư số 165/2010/TT-BTC ngày 26/10/2010 của Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất và pha chế xăng dầu; nhập khẩu nguyên liệu để gia công xuất khẩu xăng dầu thì phương tiện vận tải chuyên dụng (tàu dịch vụ, tàu cẩu, xà lan), quốc tịch nước ngoài mà các Nhà thầu dầu khí nước ngoài điều động đến Việt Nam (đã làm thủ tục nhập cảnh) để phục vụ các Dự án dầu khí tại vùng biển Vũng Tàu – Việt Nam không thuộc đối tượng được tiếp nhận nhiên liệu xăng dầu từ thương nhân có giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo hình thức tạm nhập – tái xuất.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH Hải Dương biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5947/TCHQ-GSQL về phương tiện vận tải chuyên dụng, quốc tịch nước ngoài thực hiện các Dự án dầu khí tại vùng biển Vũng Tàu – Việt Nam tiếp nhận nhiên liệu xăng dầu theo hình thức tạm nhập – tái xuất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.998
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155