Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 592 TCT/PCCS ngày 08/03/2004 của Tổng cục thuế về việc điều kiện về thủ tục hải quan để áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%

Số hiệu: 592TCT/PCCS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 08/03/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 592 TCT/PCCS
V/v Điều kiện về thủ tục hải quan để áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2004

 

Kính gửi:

 

- Cục thuế thành phố Hà Nội,
- Công ty TNHH Hồng Hưng Hà.

 

Trả lời công văn số 94488/CV-CT của Cục thuế thành phố Hà Nội và công văn số 04/CV-CT ngày 13 tháng 2 năm 2004 của Công ty TNHH Hồng Hưng Hà hỏi về Điều kiện thủ tục hải quan để áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Sau khi trao đổi với Tổng cục Hải quan thì: “Phiếu đăng ký kiểm tra hàng hoá” và “Phiếu theo dõi hàng hoá xuất nhập khẩu” là những bộ phận không tách rời của tờ khai hải quan đã đăng ký theo quy định tại Quyết định số 01/2001/QĐ-TCHQ ngày 3 tháng 1 năm 2001 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế tạm thời đăng ký tờ khai một lần trong quy trình làm thủ tục hải quan và công điện số 262/GQ1 ngày 2 tháng 7 năm 2001 chỉ đạo trực tiếp thực hiện Quyết định số 01/2001/QĐ-TTg ngày 3 tháng 1 năm 2001.

Theo quy định thì hồ sơ xuất khẩu Công ty TNHH Hồng Hưng Hà phải lưu hai loại giấy tờ “Phiếu đăng ký” và “Phiếu theo dõi hàng hoá xuất nhập khẩu” cùng với tờ khai hải quan, nhưng hiện tại công ty không có hồ sơ lưu kèm theo là không đúng quy định. Để giải quyết trường hợp này theo đúng quy định đề nghị Công ty TNHH Hồng Hưng Hà liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục xuất khẩu để sao lại phiếu đăng ký kiểm tra hàng hoá và phiếu theo dõi hàng hoá xuất nhập khẩu cho các tờ khai tổng và cung cấp cho Cục thuế. Đề nghị Cục thuế Hà Nội kiểm tra thủ tục bản sao (có xác nhận của hải quan) phiếu đăng ký kiểm tra hàng hoá và phiếu theo dõi hàng hoá xuất khẩu nếu đầy đủ thì đủ Điều kiện để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với tờ khai hải quan. Trường hợp các tờ khai tổng không có phiếu theo dõi hàng hoá xuất khẩu và phiếu đăng ký kiểm tra hàng hoá thì không đủ Điều kiện để được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế, Công ty biết và thực hiện.

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 592 TCT/PCCS ngày 08/03/2004 của Tổng cục thuế về việc điều kiện về thủ tục hải quan để áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.993
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.46.10