Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5918/TCHQ-GSQL về xuất khẩu đường qua cửa khẩu phụ Bản Vược, huyện Bát Xát do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5918/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 24/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5918/TCHQ-GSQL
V/v xuất khẩu đường qua cửa khẩu phụ Bản Vược, huyện Bát Xát

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty TNHH TM Tổng hợp Nghĩa Anh
(Địa chỉ: 312-Đường Khánh Yên – Phường Phố Mới – TP. Lào Cai)

 

Ngày 21/11/2011 Cục Hải quan tỉnh Lào Cai có công văn số 1666/HQLC-NV báo cáo về việc thực hiện công văn số 10193/BCT-TMMN ngày 03/11/2011 của Bộ Công Thương kèm theo công văn số 115/CVNA ngày 18/11/2011 của Công ty TNHH TM Tổng hợp Nghĩa Anh gửi Cục Hải quan Lào Cai đề nghị cho xuất khẩu hết 940 tấn đường xuất khẩu thuộc Hợp đồng mua bán ngoại thương số 15/NAXK ngày 26/10/2011 với doanh nghiệp Trung Quốc qua cửa khẩu phụ Bản Vược và đang bị ách tắc tại cửa khẩu phụ Bản Vược, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc cho xuất hết 940 tấn đường nói trên theo đề nghị của Công ty qua cửa khẩu phụ Bản Vược huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai (là cửa khẩu phụ nằm ngoài khu kinh tế cửa khẩu bị điều chỉnh bởi quy định tại Thông tư số 13/2009/TT-BCT ngày 03/6/2009 của Bộ Công Thương) theo Hợp đồng số 15/NAXK dẫn trên và bởi công văn số 10193/BCT-TMMN ngày 03/11/2011 của Bộ Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công Thương. Do vậy, Tổng cục Hải quan đề nghị Công ty trực tiếp liên hệ Bộ Công Thương để được xem xét và giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan trả lời Công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Công Thương (Vụ TMMN);
- Cục Hải quan tỉnh Lào Cai (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5918/TCHQ-GSQL về xuất khẩu đường qua cửa khẩu phụ Bản Vược, huyện Bát Xát do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.277
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69