Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5914/TCHQ-GSQL về kiểm tra thực tế đối với hàng gia công chuyển cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5914/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 06/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----------------

Số: 5914/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra thực tế đối với hàng gia công chuyển cửa khẩu

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Con Đường Xanh
(Đ/c: Lô 9 KCN Điện Nam, Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam)

 

Trả lời công văn số 20/CDX-XNK/10 ngày 14/09/2010 của Công ty TNHH MTV Con Đường Xanh  về việc kiểm tra thực tế đối với hàng hóa gia công chuyển cửa khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Nếu hợp đồng gia công của Công ty được đăng ký tại Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam, một phần hợp đồng gia công được thực hiện tại Quảng Nam, các công đoạn cuối (wash, in, thêu) được thực hiện tại TP. Hồ Chí Minh, sau đó xuất khẩu qua cảng TP. Hồ Chí Minh thì Công ty được đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam; nếu lô hàng thuộc diện phải kiểm tra thực tế hàng hóa thì việc kiểm tra thực tế hàng hóa do Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện.

Thủ tục chuyển cửa khẩu thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản II, Mục 1, phần II Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1458/QĐ-TCHQ ngày 27/7/2009 của Tổng cục Hải quan.

Nếu toàn bộ hợp đồng gia công của Công ty được thực hiện tại Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (thuê gia công lại tại TP. Hồ Chí Minh), Công ty có trụ sở chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh thì đăng ký thực hiện hợp đồng gia công tại Chi cục Hải quan thuộc Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Đối với nguyên liệu vật tư nhập khẩu đề nghị Công ty thực hiện theo qui định tại Khoản 4, Điều 57 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty TNHH MTV Con Đường Xanh biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Quảng Nam;
- Cục HQ TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5914/TCHQ-GSQL về kiểm tra thực tế đối với hàng gia công chuyển cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


949

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.210.89