Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5876/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 01/12/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5876/TCHQ-KTTT
V/v: trả lời khiếu nại về giá tính thuế

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2006 

 

Kính gửi : Công ty sản xuất và thương mại Việt Đức

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1211/XNK ngày 12/11/2006 của Công ty Sản xuất và Thương mại Việt Đức về việc giá tính thuế đối với xe ô tô IFA nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến sau:

Căn cứ trình tự, thẩm quyền giải quyết khiếu nại quy định tại Luật khiếu nại, tố cáo; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Căn cứ Quyết định số 56/2006/QĐ-BTC ngày 18/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy chế tạm thời về thẩm quyền giải quyết khiếu nại tố cáo, theo đó việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại phải theo đúng thời gian, trình tự và thẩm quyền được quy định tại các văn bản trên; Tổng cục Hải quan giải quyết khiếu nại lần tiếp theo đối với khiếu nại mà cấp dưới trực tiếp đã giải quyết nhưng còn khiếu nại.

Hiện tại, Tổng cục Hải quan chỉ nhận được công văn số 1211/XNK ngày 12/11/2006 của Công ty, do vậy không đủ cơ sở để xem xét giải quyết khiếu nại của Công ty.

Đề nghị Công ty nghiên cứu các văn bản quy định về khiếu nại tố cáo để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thời gian, trình tự và hồ sơ khiếu nại.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5876/TCHQ-KTTT ngày 01/12/2006 của Tổng cục Hải quan về việc trả lời khiếu nại về giá tính thuế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.269

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.115.114
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!