Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 585/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 585/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Trịnh Mạc Linh
Ngày ban hành: 25/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 585/TCHQ-TXNK
V/v phân loại hàng hóa

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại Vạn Lộc.
(Số 2, Ngách 17, Ngõ 192, Đường Tựu Liệt, Tam Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số HQ-VL/01 ngày 18/10/2018 của Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại Vạn Lộc về việc xin điều chỉnh mã HS hàng hóa. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Trên cơ sở báo cáo của Cục HQ tỉnh Lạng Sơn tại công văn số 2958/HQLS-TXNK ngày 03/12/2018 và ý kiến của Cục Kiểm định Hải quan tại công văn số 29/KĐHQ-KĐ ngày 11/01/2019; Trên cơ sở Thông báo kết quả phân loại số 7109/TB-TCHQ ngày 27/7/2016 của Tổng cục Hải quan;

Trên cơ sở tài liệu kèm theo công văn nêu trên của Công ty, mặt hàng có tên gọi vang cơ hiệu KIWI KF-X6 là thiết bị xử lý các tín hiệu âm thanh đầu vào như từ Micro, đầu CD/DVD/VOD sau đó đưa ra hệ thống loa ngoài qua các cổng khác nhau. Mặt hàng có các núm cho phép chỉnh tín hiệu âm khác nhau như bass, treble, delay... và chỉnh âm lượng đầu ra cho micro và nhạc, có chức năng khuếch đại và trộn các tín hiệu âm thanh (công suất 25W), phù hợp phân loại thuộc nhóm 85.18, mã số 8518.50.90 “- - Loại khác”. Do mặt hàng là thiết bị hoàn thiện, độc lập, không phải bộ phận nên không phù hợp với mã số 8518.90.90 như Công ty đề cập tại công văn trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP Đầu tư Sản xuất và Thương mại Vạn Lộc biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
- Cục HQ tỉnh Lạng Sơn (để thực hiện);
- Cục KĐHQ (để biết);
- Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 585/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.500

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.192.241