Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5846/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 24/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5846/TCHQ-KTTT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2001

 

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 5846/TCHQ-KTTT NGÀY 24 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊNH MỨC

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Tổng cục Hải quan nhận được Công văn số 12017 TC/TCT ngày 13/12/2001 của Bộ Tài chính về việc xử lý hoàn thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu. Trên cơ sở nội dung công văn trên, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau:

Đối với trường hợp nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khẩu, doanh nghiệp phải tiến hành đăng ký định mức tiêu hao nguyên liệu sử dụng vào sản xuất hàng xuất khẩu trước khi làm thủ tục xuất khẩu sản phẩm. Trường hợp định mức đăng ký không phù hợp với mức tiêu hao sản xuất thực tế thì doanh nghiệp phải báo cáo ngay với cơ quan Hải quan nơi đăng ký để làm căn cứ hoàn thuế khi thực tế xuất khẩu sản phẩm. Thuế nhập khẩu được hoàn được xác định trên mức tiêu hao thực tế, nhưng không quá định mức tiêu hao đăng ký.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện. Đồng thời nhắc nhở các doanh nghiệp nghiêm chỉnh chấp hành việc đăng ký định mức và báo cáo cơ quan hải quan khi có thay đổi định mức theo đúng quy định của Bộ Tài chính tại Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998.

 

Hoàng Việt Cường

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn về việc điều chỉnh định mức

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.156

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.151.124
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!