Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 580/TCHQ-GSQL năm 2019 về giám sát xe hàng miễn thuế trên chuyến bay quốc tế đi và đến Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 580/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Mai Xuân Thành
Ngày ban hành: 24/01/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 580/TCHQ-GSQL
V/v giám sát xe hàng miễn thuế trên các chuyến bay quốc tế đi và đến Việt Nam

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2019

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn s 2867/HQHCM-GSQL ngày 11/10/2018 và công văn số 3339/HQHCM-GSQL ngày 19/11/2018 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, công văn số 3934/HQHN-GSQL ngày 17/12/2018 của Cục Hải quan thành phố Hà Nội liên quan đến việc giám sát, luân chuyển các xe hàng miễn thuế trên các chuyến bay quốc tế chéo cánh của Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không Việt Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với các xe hàng miễn thuế trên các chuyến bay quốc tế xuất cảnh tại Việt Nam nhưng khi nhập cảnh lại không quay về đúng sân bay đã xuất cảnh (gọi là các chuyến bay chéo cánh) của Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không thì thủ tục giám sát hải quan được thực hiện như sau:

1. Giám sát xe hàng miễn thuế từ tàu bay về kho chứa hàng miễn thuế của Công ty khi tàu bay nhập cảnh trên các chuyến bay chéo cánh: Chi cục Hải quan nơi tàu bay nhập cảnh chịu trách nhiệm:

- Tiếp nhận thông tin từ Công ty về việc có xe hàng miễn thuế trên chuyến bay chéo cánh khi tàu bay nhập cảnh; yêu cầu Công ty bố trí xe hàng miễn thuế trên các chuyến bay chéo cánh trong kho tại khu vực riêng có camera giám sát, đảm bảo phân biệt được với hàng hóa và xe hàng miễn thuế khác trong kho;

- Giám sát hàng hóa từ tàu bay đến kho hàng miễn thuế, niêm phong hải quan đối với xe hàng miễn thuế khi thực hiện nhập kho;

- Ký, đóng dấu công chức và ghi rõ số niêm phong hải quan, số mark nhôm định danh xe hàng trên phiếu giao nhận hàng hóa (phiếu giao nhận xe hàng miễn thuế) giữa tiếp viên hàng không và đại diện Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không theo quy định tại tiết a Khoản 1 Điều 11 Nghị định số 167/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016;

- Fax phiếu giao nhận hàng hóa (phiếu giao nhận xe hàng miễn thuế) giữa tiếp viên hàng không và đại diện Công ty TNHH MTV Suất ăn hàng không đã có ký, đóng du công chức hải quan cho Chi cục Hải quan ban đu quản lý xe chứa hàng miễn thuế.

2. Giám sát việc đưa xe hàng miễn thuế từ kho chứa hàng miễn thuế tại khu vực tàu bay nhập cảnh về kho chứa hàng miễn thuế ban đầu của xe hàng:

+ Tiếp nhận thông tin từ Công ty về việc vận chuyển xe chứa hàng miễn thuế từ kho hàng khi tàu bay nhập cảnh về kho ban đầu;

+ Lập 02 biên bản bàn giao (mẫu số 06/BBBG) ban hành kèm theo Nghị định số 167/2016/NĐ-CP trong đó ghi rõ số Mark nhôm định danh xe hàng, ký, đóng dấu công chức, fax cho Chi cục Hải quan ban đầu quản lý xe hàng miễn thuế để biết, đồng thời giao cho doanh nghiệp để chuyển đến Chi cục Hải quan ban đầu quản lý xe hàng miễn thuế;

+ Theo dõi thông tin về hàng hóa được vận chuyển đi, chủ trì truy tìm trong trường hợp quá thời hạn nhưng hàng hóa chưa đến địa điểm được vận chuyển đến.

- Trách nhiệm của Chi cục Hải quan quản lý kho chứa hàng miễn thuế nơi xe hàng miễn thuế xuất phát ban đầu:

+ Căn cứ biên bản bàn giao do Chi cục Hải quan nơi hàng hóa chuyển đi lập, thực hiện giám sát hàng hóa đưa từ phương tiện vận chuyển vào kho chứa hàng miễn thuế; xác nhận trên 02 biên bản bàn giao, 01 bản giao cho doanh nghiệp; fax biên bản bàn giao đã xác nhận cho Chi cục Hải quan nơi hàng hóa chuyển đi, lưu 01 bản;

+ Theo dõi thông tin về hàng hóa vận chuyển, phối hợp với Chi cục Hải quan nơi hàng hóa được vận chuyển đi để truy tìm trong trường hợp quá thời hạn nhưng hàng chưa đến địa điểm được vận chuyển đến.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam; (Đ/c: Sân bay Tân Sơn Nhất, phường 2, quận Tân Bình, thành phố
Hồ Chí Minh)
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Xuân Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 580/TCHQ-GSQL năm 2019 về giám sát xe hàng miễn thuế trên chuyến bay quốc tế đi và đến Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.190

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.60.226