Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 580/GSQL-GQ1 năm 2019 về thủ tục nhập khẩu tàu biển do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Số hiệu: 580/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Trần Đức Hùng
Ngày ban hành: 04/03/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 580/GSQL-GQ1
V/v thủ tục nhập khẩu tàu biển.

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 2411/HQĐNa-GSQL ngày 06/12/2018 của Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai liên quan đến vướng mắc thủ tục nhập khẩu tàu biển, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Liên quan đến việc này, Cục Hàng hải Việt Nam đã có công văn số 72/CHHVN-PC ngày 31/01/2019 nêu rõ:

“Theo danh mục tại Phụ lục 1 của Quyết định số 70/2013/QĐ-TTg ngày 19/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định cảng biển Bình Thuận là cảng biển loại II thuộc địa phận tỉnh Bình Thuận. Tại Điều 73, mục 1 Chương IV Bộ Luật hàng hải Việt Nam quy định: “Cảng biển là khu vực bao gồm vùng đất cảng và vùng nước cảng, được xây dựng kết cấu hạ tầng, lắp đặt trang thiết bị cho tàu thuyền đến, rời để bốc dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và thực hiện dịch vụ khác. Cảng biển có một hoặc nhiều bến cảng. Bến cảng có một hoặc nhiều cầu cảng”

Bến cảng nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 là một trong nhiều bến cảng thuộc Cảng biển Bình Thuận đã được Cục Hàng hải Việt Nam công bố tại Quyết định số 1120/QĐ-CHHVN ngày 12/7/2018 đưa vào sử dụng để tiếp nhận tàu thuyền Việt Nam và nước ngoài ra, vào hoạt động bốc dỡ hàng hóa và thực hiện các dịch vụ khác liên quan phục vụ Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4. Do đó, đối với tàu biển khi làm thủ tục nhập khẩu thực hiện theo quy định tại khoản 3, Điều 29 Nghị định số 171/2016/NĐ-CP khi đến Cảng biển Bình Thuận đầu tiên (bao gồm Bến cảng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4) là phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành”.

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định số 77/2017/NĐ-CP ngày 03/7/2017, quy định tại Điều 29 Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ và nội dung Quyết định số 1120/QĐ-CHHVN ngày 12/7/2018 và nội dung công văn số 72/CHHVN-PC ngày 31/01/2019 nêu trên của Cục Hàng hải Việt Nam, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai căn cứ thực trạng về việc đảm bảo cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo việc bố trí lực lượng hải quan và các lực lượng chức năng khác trong công tác kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, trường hợp đáp ứng quy định của pháp luật thì xem xét, giải quyết thủ tục nhập khẩu tàu biển cho doanh nghiệp tại Bến cảng nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 theo đúng quy định hiện hành.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hi quan tỉnh Đồng Nai biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
VT, GQ1 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đức Hùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 580/GSQL-GQ1 năm 2019 về thủ tục nhập khẩu tàu biển do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


677

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62