Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5798/TCHQ-KTTT ngày 13/11/2003 của Tổng cục Hải quan về việc báo cáo kết quả quyết toán tỷ lệ nội địa hoá xe máy và động cơ xe máy

Số hiệu: 5798/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 13/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5798/TCHQ-KTTT
V/v B/c KQ quyết toán tỷ lệ NĐH xe máy và động cơ xe máy

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Trong thời gian vừa qua, thực hiện công văn số 5470/TCHQ-KTTT ngày 30 tháng 10 năm 2003 của Tổng cục Hải quan về việc báo cáo kết quả quyết toán tỷ lệ nội địa hoá xe máy - động cơ xe máy năm 2002. Một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố đã thực hiện nghiêm chỉnh đáp ứng được thời gian, nội dung và số liệu báo cáo. Để đáp ứng và thực hiện được ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục về việc quyết toán thuế nhập khẩu theo chính sách tỷ lệ nội địa hoá xe hai bánh gắn máy, động cơ xe hai bánh gắn máy các doanh nghiệp nhập khẩu trong năm 2001 - 2002. Tổng cục yêu cầu các đơn vị:

1. Đối với năm 2001, trên cơ sở biên bản quyết toán của Tổng cục Thuế năm 2001, và các văn bản hướng dẫn liên quan: công văn số 595/CV-CNCL ngày 22 tháng 02 năm 2002 của Bộ Công nghiệp về công suất năm 2001. Cơ quan Hải quan tính toán cụ thể số thuế nhập khẩu phải truy thu, truy hoàn của doanh nghiệp, không để dây dưa kéo dài. Nếu vì lý do nào đó chưa tính toán được cần có báo cáo cụ thể.

2. Đối với năm 2002, đơn vị thực hiện nghiêm chỉnh tinh thần điểm 2 công văn số 5470/TCHQ-KTTT nêu trên.

3. Những trường hợp đã làm xong tiến hành ngay việc cấn trừ nợ truy thu, truy hoàn và báo cáo ngay về Tổng cục, FAX số 8725919-8723856.

Tổng cục yêu cầu các đồng chí Cục trưởng các đơn vị chỉ đạo bộ phận nghiệp vụ thực hiện đúng thời gian và chất lượng báo cáo.

 

 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5798/TCHQ-KTTT ngày 13/11/2003 của Tổng cục Hải quan về việc báo cáo kết quả quyết toán tỷ lệ nội địa hoá xe máy và động cơ xe máy

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.946
DMCA.com Protection Status

IP: 18.210.22.132