Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5778/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 27/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5778/TCHQ-KTTT
V/v: Giá tính thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2006 

 

Kính gửi : Cục hải quan Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 6323/HQHP-TGTT ngày 23/10/2006, công văn số 6667/HQHP-TGTT ngày 06/11/2006 của Cục Hải quan Hải phòng báo cáo về việc xử lý các lô hàng xe ô tô, xe gắn máy. Qua kiểm tra xem xét, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Để đảm bảo thực hiện đúng các nguyên tắc về kiểm tra và xác định giá trị theo đúng Nghị định số 155/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Thông tư 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính; Quyết định 640/QĐ-TCHQ ngày 03/04/2006 của Tổng cục Hải quan; ngăn chặn các hiện tượng gian lận thương mại qua giá, đảm bảo tính công bằng trong kinh doanh giữa các đối tượng nộp thuế.

Yêu cầu Cục Hải quan Hải Phòng:

- Kiểm tra lại việc thực hiện công tác giá ở từng đơn vị, rút kinh nghiệm để không xảy ra tình trạng như các lô hàng ô tô xe máy trên, đồng thời có biện pháp khắc phục việc có thể xảy ra tương tự.

- Đối với các trường hợp doanh nghiệp đang khiếu nại, hướng xử lý như sau:

 + Trường hợp còn trong hiệu lực tham vấn theo quy định tại Quyết định số 640/QĐ-TCHQ, Cục Hải quan Hải Phòng đã tham vấn ( có biên bản tham vấn), đã bác bỏ được trị giá tính thuế thì kiểm tra lại nguyên tắc, trình tự, nguồn thông tin, phương pháp xác định giá tính thuế và trường hợp xác định giá chưa phù hợp, giải quyết khiếu nại cho doanh nghiệp.

 + Trường hợp đã quá thời hạn tham vấn và Điều kiện giá vì không đúng quy định; đề nghị chuyển hồ sơ sang bộ phận kiểm tra sau thông quan để xem xét xử lý theo thẩm quyền.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan hải phòng biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
Lưu VT, KTTT(3)

KT. TỔNG  CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
 


 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5778/TCHQ-KTTT ngày 27/11/2006 của Tổng cục Hải quan về việc giá tính thuế hàng nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.436

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!