Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5749/TCHQ-TXNK năm 2013 thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng nguyên phụ liệu bị hỏa hoạn do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5749/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 01/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5749/TCHQ-TXNK
V/v thuế nhập khẩu, thuế GTGT nguyên phụ liệu bị hỏa hoạn

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương.

Trả lời công văn số 3121/HQBD-TXNK ngày 09/9/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng đối với nguyên phụ liệu bị thiệt hại do hỏa hoạn của Công ty TNHH Sang Shun, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 237/2009/TT-BTC ngày 18/12/2009 của Bộ Tài chính thì nguyên liệu, máy móc, thiết bị nhập khẩu theo hợp đồng gia công, sản xuất xuất khẩu bị thiệt hại do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn bất ngờ được miễn, giảm, không thu thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, ngoài việc đáp ứng quy định về đối tượng, điều kiện thì hồ sơ, thủ tục, trình tự thực hiện theo Điều 4, Điều 5 Thông tư này.

Qua xem xét báo cáo và hồ sơ do Cục Hải quan tỉnh Bình Dương gửi kèm công văn số 3121/HQBD-TXNK nêu trên đối chiếu với quy định hiện hành tại Điều 4, Điều 5 Thông tư số 237/2009/TT-BTC ngày 18/12/2009 của Bộ Tài chính, thì hồ sơ để xem xét miễn, giảm, không thu thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu chưa đầy đủ, thống nhất, cụ thể:

- Chưa có bản chính công văn đề nghị miễn thuế thuế số 09/XNK ngày 27/6/2013 của Công ty TNHH Sang Shun;

- Xác nhận giá trị bồi thường của cơ quan bảo hiểm không thống nhất về giá trị bồi thường không bao gồm thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng (công văn số 1907/2012/BM/BT ngày 26/11/2012 xác nhận giá trị bồi dưỡng không bao gồm thuế giá trị gia tăng, công văn số 2024/2012/BM/BT lại xác nhận giá trị bồi thường không bao gồm thuế giá trị gia tăng và không bao gồm thuế nhập khẩu).

Để có cơ sở xử lý thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với nguyên phụ liệu bị thiệt hại do hỏa hoạn của TNHH Sang Shun theo quy định, yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Bình Dương làm rõ các nội dung nêu trên để Tổng cục trình cấp có thẩm quyền miễn thuế nhập khẩu, không thu thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK-CST (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5749/TCHQ-TXNK năm 2013 thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng nguyên phụ liệu bị hỏa hoạn do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.386
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.32.33