Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5737/TCHQ-TXNK về nhập khẩu thiết bị, phương tiện vận tải và dụng cụ văn phòng đã qua sử dụng của dự án do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5737/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 27/09/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 5737/TCHQ-TXNK
V/v nhập khẩu thiết bị, phương tiện vận tải và dụng cụ văn phòng đã qua sử dụng của dự án

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2010

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai

Trả lời công văn số 1174/CV-TM.G ngày 13/9/2010 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai phản ánh vướng mắc về thuế đối với thiết bị, phương tiện vận tải và dụng cụ văn phòng đã qua sử dụng nhập khẩu phục vụ cho Dự án đầu tư mở rộng Nhà máy sản xuất bột giấy và giấy; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Về vấn đề này, ngày 23/9/2010 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 5643/TCHQ-TXNK trả lời Bộ Công thương để hướng dẫn Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai thực hiện. Đề nghị Công ty nghiên cứu và thực hiện theo đúng nội dung công văn số 5643/TCHQ-TXNK nêu trên (xin gửi kèm bản sao công văn số 5643/TCHQ-TXNK ngày 23/9/2010 của Tổng cục Hải quan).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5737/TCHQ-TXNK về nhập khẩu thiết bị, phương tiện vận tải và dụng cụ văn phòng đã qua sử dụng của dự án do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


994
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123