Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5725/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 23/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5725/TCHQ-KTTT
V/v: Giảm thuế hàng NK

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2006

Kính gửi

- Cục hải quan Long An
- Công ty TNHH SX-TM&DV Minh Ngọc
(19 - QL1 - ấp 5 - Mỹ Yên - Bến Lức - Long An)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 123-06/CV-MN ngày 26/07/2006 của Công ty TNHH SX-TM&DV Minh Ngọc về việc xem xét giảm thuế ôtô nhập khẩu gặp hải nạn trong quá trình vận chuyển, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được Quốc hội thông qua ngày 26/12/1991 và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được Quốc hội thông qua ngày 05/07/1993, Luật số 04/1998/QH10 ngày 20/05/1998;

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 được Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005; Thông tư số 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính (Mục III, Phần D, điểm 7.3; Mục VIII-phụ lục I); thì:

- Hàng hóa trước khi làm thủ tục hải quan nếu bị hư hỏng, mất mát tổn thất trên đường vận chuyển từ cảng nước ngoài xuất khẩu đến cảng Việt Nam do thiên tai, hỏa hoạn… thì được xét giảm thuế tương ứng với tỷ lệ tổn thất. Cơ sở để xem xét giảm thuế căn cứ vào:

1. Số lượng, chất lượng, trị giá theo hợp đồng mua hàng và các chứng từ khác có liên quan.

2. Số lượng, chất lượng hàng hóa thực tế nhập khẩu.

3. Hợp đồng vận tải; Hợp đồng bảo hiểm (nếu có).

4. Biên bản đền bù của hãng vận tải, bảo hiểm (nếu có).

5. Kết quả giám định của cơ quan có thẩm quyền nêu rõ số lượng, chất lượng hàng hóa thực nhập khẩu.

6. Tờ khai hàng nhập khẩu ghi rõ kết quả kiểm hóa về số lượng, chất lượng hàng hóa thực nhập khẩu.

- Hàng hóa nhập khẩu sau khi đã làm thủ tục hải quan thì phải nằm trong sự giám sát của cơ quan hải quan, cơ quan hải quan phải xác định được thực tế sự mất mát, tổn thất của hàng hóa mới được xét giảm thuế.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Long An, Công ty TNHH SX-TM&DV Minh Ngọc biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5725/TCHQ-KTTT ngày 23/11/2006 của Tổng cục Hải quan về việc xem xét giảm thuế ôtô nhập khẩu gặp hải nạn trong quá trình vận chuyển

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.510

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.172.123
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!