Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5713/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 22/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5713/TCHQ-GSQL
V/v: nhập khẩu xe đầu kéo đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2006

Kính gửi

- Cục hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Cục hải quan Tỉnh Đồng Nai
- Cục hải quan TP.Hồ Chí Minh
- Cuc hải quan TP.Hải Phòng

Trả lời công văn số 3318/CHQ-NV ngày 18/10/2006 của Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu, công văn số 1540/HQĐN-NV ngày 25/10/2006 của Cục Hải quan Đồng Nai, công văn số 3608/HQTP-NV ngày 31/10/2006 của Hải quan TP. Hồ Chí Minh và công văn số 6647/HQHP-KSHQ ngày 03/11/2006 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc nhập khẩu xe đầu kéo có thời hạn sử dụng đã quá 05 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu, ngày ký hợp đồng mua hàng, ngày xếp hàng lên tàu ghi trên vận tải đơn trước ngày 01/5/2006 và hàng về cảng Việt Nam trước ngày 28/6/2006, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 1340/TTg-KTTH ngày 31/8/2006 của Chính phủ về việc thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP và công văn số 12401/BTC-TCHQ ngày 06/10/2006 của Bộ Tài chính thì xe đầu kéo có thời hạn sử dụng đã quá 05 năm tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu (ngày ký hợp đồng mua hàng, ngày xếp hàng lên tàu ghi trên vận tải đơn trước ngày 01/5/2006 và hàng về cảng Việt Nam trước ngày 28/6/2006) không thuộc đối tượng được phép làm thủ tục nhập khẩu nêu tại điểm 2 công văn số 12401/BTC-TCHQ.

Tổng cục Hải quan sẽ báo cáo Bộ để trình Chính phủ xem xét về việc này, khi có chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Tài chính sẽ thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để thực hiện)
- Lưu: VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5713/TCHQ-GSQL ngày 22/11/2006 của Tổng cục Hải quan về việc nhập khẩu xe đầu kéo đã qua sử dụng

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.489

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.232.160
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!